Flere penge skal give kortere behandlingstid i byggesager

26. april 2021 Erhverv

Sønderborg Kommune oplever en stor fremgang af både private og erhvervsbyggesager og i 2020 var der 21 procent flere byggesager sammenlignet med 2019, en stigning på 30 procent for private byggesager og status quo for erhvervssager.

Hertil skal lægges en stigning i antallet af forespørgsler vedrørende byggeri på henholdsvis 50 procent for private byggesager og 20 procent for erhvervssager fra 2019 til 2020. En lignende udvikling tegner sig for 2021, hvor en fremskrivning af første kvartals byggesager giver en endnu større stigning i antal af byggesager som i 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den øgede mængde af byggesager har også kunnet afspejles i sagsbehandlingstiderne, som alligevel – i de fleste kategorier – befinder sig under de nationale servicemål.

For at fastholde en høj tilfredshed med sagsbehandlingen og at sagsbehandlingstiderne fortsat ligger under de nationale servicemål, sætter Sønderborg Kommune to millioner kroner af i 2021 stigende til 3,5 millioner næste år for at undgå høje sagsbehandlingstider.

”Det er vigtigt, at vi ikke drukner i vores egen succes, når vi nu oplever en øget fremgang på byggesagerne, skal både private og erhvervsliv også opleve en hurtig sagsbehandling, så de kan komme i gang med deres projekter – selvom tilfredsheden med sagsbehandlingen stadig er i top, kan vi ikke gå på kompromis med sagsbehandlingstiderne”, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Erhvervsudvalgets formand, Gerhard Bertelsen, er enig.

”Det er kun positivt, at vi kan se et stigende antal byggesager, men det må ikke være en forklaring på højere sagsbehandlingstider. Vi har kæmpet hårdt for at opnå lavere sagsbehandlingstider og en bedre placering i diverse erhvervsanalyser. Derfor har vi opfordret til at der sættes flere penge af, så udviklingen fastholdes, hvilket vores reviderede handleplan for erhverv også afspejler”, siger han.

Siden 2017 er det ellers kun gået nedad for sagsbehandlingstiderne for byggesager i Sønderborg Kommune, hvor en gennemsnitlig byggesag tog 27,7 dage. I 2019 blev sagsbehandlingstiderne banket ned til det laveste hidtil: 20,5 dage, men i 2020 er sagsbehandlingstiden igen steget til 27,7 dage i gennemsnit på grund af det høje antal af sager – en stigning på 67 procent siden 2017 – og ændrede regler i bygningsreglementet, hvor der er opstået en flaskehals hos de eksterne rådgivere.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
1. december 2021 Politik, Sønderborg

Kommunen skal sikre at drikkevandsboringer er pesticidfri

1. december 2021 Politik

Alle kommuner skal gennemgå alle zoner omkring vandboringer inden udgangen af 2022 og sikre, at de friholdes for pesticider. For at nå i mål med dette krav har Teknik- og Miljøudvalget givet forvaltningen lov til at udstede påbud til ejere af jord omkring boringerne. ”Det handler i bund og grund om at beskytte vores drikkevand. […]

Læs mere...