Flertalsgruppen sætter kursen

9. januar 2018 Politik

Politisk ro og det brede samarbejde skal bringe Sønderborg fremad.

Det er flertalsgruppen, der i december indgik en teknisk konstituering med Venstre og DF enige om.

Nu præsenterer Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten i en pressemeddelelse deres arbejdsgrundlag for byrådsperioden 2018-21 og inviterer de øvrige partier til samarbejdet.

Arbejdsgrundlaget skal på den ene side sætte retning og på den anden side sikre politisk handlekraft og muligheden for at manøvrere i den politiske hverdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

En ny samarbejdskultur i byrådet skal sikre, at der fortsat kan findes konsensus vedr. konkrete handlinger og indsatser.

Frem til 2021 vil flertalsgruppen fortsat have fuldt fokus på kommunens tre fyrtårne Project Zero, Byens Havn og turistdestination Sønderborg.

Men flertalsgruppen er også enige om, at der skal ske en målrettet indsats på flere fronter: Udvikling af den nære velfærd ift fysisk og psykisk handicappede, syge og ældre medborgere. Gode skoler og dagtilbud. Visionær byudvikling, mangfoldig kultur, turisme, bosætning, vækstrammer til virksomheder og attraktive uddannelsesmuligheder.

Det er fortsat helheden der tæller.

Et væsentligt aspekt i arbejdsgrundlaget er de tværgående indsatser

Et øget fokus på borgerinddragelse og dialog

En helhedsorienteret politikudvikling

En kommune i balance

Konkret indeholder arbejdsgrundlaget bl.a. styrkede indsatser i forhold til de alt for mange børn og unge der ikke trives – fysisk eller psykisk og derfor ikke får den gode start på tilværelsen der er grundlaget for uddannelse, job og det gode liv i øvrigt.

Integration adresseres som en tværfaglig opgave. Det giver en velkoordineret arbejdsgang og mulighed for at styrke den tidlige indsats ift. børn samt fokus på sundhed og trivsel samt uddannelse og beskæftigelse.

ProjectZero-visionen om en energifokuseret udvikling skal i højere grad kobles med bæredygtighedsindsatsen, herunder FN´s bæredygtighedsmål.

Partierne er enige om at videreføre erhvervsfremmearbejdet og skrue op for iværksætterindsatsen gennem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Erhvervsservice.

Ligeledes fortsætter samarbejdet mellem aktørerne indenfor handel, kultur og turisme om at styrke handelslivet i byerne.

Og flertalsgruppen vil støtte bedre op om idrætsforeninger og fritidslivet og samarbejde om udvikling af faciliteter, administrative opgaver, og foreningsudvikling.

Med etableringen af udvalget for Landdistrikter, natur og fødevarer adresserer partierne en styrket indsats for udviklingen af mulighederne i landdistrikterne bl.a. ved at understøtte udvikling af lokal fødevareprodukter, beskytte og genoprette naturen samt at give mulighed for flere naturoplevelser.

Flertalsgruppen vil opdyrke det gode samarbejde ved løbende at definere fælles mål og afstemme forventningerne – også med mindretallet.

Bl.a.samles byrådet i marts 2018 til visionsseminaret for at arbejde med kommunens visioner, spydspidsprojekter og indsatser på politikområderne.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk