Folketingets Ombudsmand: Nørreskov-Skolen må hverken kræve eller forvente, at elever kommer i skole med egne computere

1. oktober 2018 Samfund Skrevet af: Michael Kjær

Folkeskolen bygger på et gratisprincip og derfor kan folkeskoler hverken kræve eller forvente, at elever kommer i skole med egne computere.

Det har ombudsmanden understreget i en sag fra Sønderborg Kommune..

Sagen blev rejst, efter at ombudsmanden, havde modtaget en klage over, at Nørreskov-Skolen havde skrevet til forældrene til elever i 3. årgang, at det forventes, at eleverne fremover selv har egen bærbare pc med. Den historie skrev SønderborgNYT om i marts måned.

Nørreskov-Skolen og Sønderborg Kommune har beklaget formuleringen i det brev, der blev sendt til forældrene på skolen og til de øvrige skoleledere i kommunen.  Nu er det præciseret, at det er frivilligt, om børn medbringer en pc, og at skolen stiller en pc til rådighed, hvis det er nødvendigt for skolearbejdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Undervisningen i folkeskolen bygger på et gratisprincip. Derfor kan skolerne hverken kræve eller udtrykke forventning om, at eleverne medbringer deres eget IT-udstyr”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en presseorientering.

Undervisningsministeriet har været inddraget i sagen og i I forlængelse af et samråd oplyste undervisningsministeren, at hun ville drøfte det såkaldte BYOD-princip, Bring Your Own Device, med Kommunernes Landsforening, KL.

Ombudsmanden bad derfor om at få oplyst, om ministeriet mente, at der var grund til at gøre noget. F.eks. at udsende en vejledning til kommunerne om anvendelsen af BYOD-princippet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undervisningsministeren har, efter drøftelserne med KL, ikke vurderet, at der på nuværende tidspunkt er behov for yderligere tiltag fra ministeriets side, men ministeren vil dog fortsat følge udviklingen og foretage en ny vurdering, hvis der opleves behov for det.