Fremover skal færre forsørge flere – det viser befolkningsprognosen

13. juni 2020 Samfund

Sønderborg Kommunes befolkningstal er pr. 1. januar 2020 på 74.220 personer mod 74.561 personer i 2019. Det er en befolkningsnedgang på 341 borgere i perioden, hvilket er en næsten fire gange større nedgang end i 2018 og samtidig den største nedgang siden 2014.

Med den nye prognose forventer forvaltningen, at befolkningstilbagegangen vil fortsætte frem imod 2033, hvor befolkningstallet i kommunen forventes at være 72.433.

Dette svarer til et fald på i alt 1.787 borgere – eller til en nedgang i befolkningstallet på 2,4 procent, skriver forvaltningen i de papirer, der lægges på bordet til Økonomiudvalgets møde på onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 38 procent, mens antallet af børn – 0-16 år -forventes at falde med ca. 6 procent. Sammenlignes aldersgruppefordelingen i Sønderborg Kommune med landet som helhed ses det, at andelen af borgere på 65+ er større i Sønderborg Kommune end i resten af landet . Det vil sige relativt flere 65+ årige og relativt færre børn i Sønderborg Kommune).

Størrelsesforholdet mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen måles ofte ved den demografiske forsørgerkvote, der sætter antallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal forsørges delt med antallet af potentielle forsørgere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsørgerkvoten er højere i Sønderborg Kommune end i landet som helhed. Hvor hver borger i den erhvervsaktive alder i Sønderborg Kommune i 2020 skal forsøge 0,73 børn/ældre, er tallet 0,63 for hele landet.

Forsørgerkvoten er stigende for både Sønderborg Kommune og landet som helhed frem mod 2033.

Foto: Bo Bach
Un
ge i Mølleparken

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
4. februar 2023 Kultur, Sønderborg

Prøv om du kan klar en vagt anno 1864 i skansen

4. februar 2023 Kultur

Prøv om du kan holde til en vinterdag i krigen 1864, hvor kulden bider, og dine fødder er våde. Dine fingre er iskolde, men geværet kan ikke lades med luffer på. Vandet i din feltflaske er frosset, og den sidste rest brændevin er drukket. Tilbage i mandskabsbarakken er der godt og varmt, men at forlade […]

Læs mere...