Frode Sørensen: Udvalget udsætter lokalplanen for Nordvesthavnsvej

10. oktober 2017 Politik

Den megen debat om lokalplanen for Nordvesthavnsvej har fået Frode Sørensen fra Teknik – og Miljøudvalget til at sende en status på sagen.

Udvalgsformanden skriver:

Den 5. september 2017 holdt Forvaltningen et informationsmøde om  arbejdet med lokalplan 4.10-14 for beboerne, Alssundgruppen, i området Sundvænget/Alssundvej.

På mødet eller senere blev der udleveret de anvendte plancher.

Alssundgruppen inviterede politikere til møde den 27. september, alternativt den 3. oktober og fra Teknik- og Miljøudvalget deltog tre medlemmer. På mødet fik politikerne udleveret materiale som bl.a. omhandlede højde, byggeprocenter og visualiseringer.

På baggrund af det har Forvaltningen lavet et notat – efter aftale med udvalgsformanden – som viser nogle muligheder for at imødekomme områdets beboere.

Teknik- og Miløjudvalget bestemte sig for at udsætte sagen med henblik på at overveje om kommuneplanramme 4.10.014B der omfatter matr.nr. 2890 Sønderborg ejerlav, og udlægger arealet til boligformål med maksimal bebyggelsesprocent på 40, og maksimal byggehøjde på 3 etager/12 meter bør ændres til 4 etager/15,5 meter.

Udvalget er umiddelbart af opfattelsen at de nuværende bestemmelser med max. 3 etager/12 meter ikke skal øges.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden vil udvalget have undersøgt alternative muligheder til kommuneplanrammen 4.10.004F, der omfatter matrikel 4889 Sønderborg ejerlav, og udlægger arealet til rekreativt formål med en maksimal byggehøjde på 1 etage/4 meter.

Udvalget ønsker, at Forvaltningen udarbejder et forslag der udlægger området til beboelse med en maximal bebyggelsesprocent på 40, og en maksimal byggehøjde i to etager som er lavere end de 8,5 meter der er foreslået i lokalplanforslag 4.10-14.

Udvalget ønsker at der laves visualiseringer af et fremtidigt byggeri set fra Alssiden, Sundvænget og Alssundvej. Visualiseringerne skal også omfatte de af Alssundgruppen fremsendte eksempler

Artiklen fortsætter under annoncen

Udvalget ønsker af hensyn til udsigtsforholdene fra Sundvænget, at Forvaltningen hos Bane Danmark undersøger om det er muligt at begrænse højden af den vækst der gror langs jernbanesporene.

Udvalget ønsker undersøgt om nogle ældre tinglyste servitutter på matrikel nr. 2890 om bebyggelse, placering, udseende og bygningshøjde fortsat er gældende og i bekræftende fald om de kan ændres.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk