Gadelukning skal behandles i Byrådet

2. december 2013 Politik

I Teknik og Miljø blev der ikke enighed om at følge forvaltningens anbefaling og spærre en del af Damgade for trafik. Gaden har tidligere været spærret i en kort tid, men spærringen blev ophævet i forbindelse med åbningen af Borgen.

De trafikale konsekvenser af Borgens åbning den 1. oktober og de midlertidigt gennemførte trafikale omlægninger jf. trafikplanen har ikke vist nævneværdige ændringer af trafikstrømmene på Damgade og ikke mindst ved Damgades udmunding i Alsgade.

Peter Hansen sender udvalgssag i Byrådet.

Peter Hansen sender udvalgssag i Byrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udvalgsformand Peter Hansen og Jan Callesen stemmer imod at gaden lukkes og derfor skal sagen nu behandles af Byrådet.

Det er forvaltningens opfattelse, at trafikstrømmene ikke vil ændres yderligere, så derfor kan vi nu vurdere en lukning af Damgade som en helhed sammen med de midlertidige trafikale omlægninger.

Ved at placere lukningen syd for Møllevang og umiddelbart nord for Blomsterhjørnets parkeringsplads, begrænses antallet af biler, der kører ud og ind af Damgade ved Alsgade betydeligt i forhold til en placering af lukningen nord for Møllevang. Dermed vil ikke mindst risikoen for uheld i krydset, herunder især højresvingsuheld begrænses væsentligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Skrevet af: Ole [email protected]
9. december 2023 Politik, Sønderborg

Økonomiudvalget skal tage stilling til Kommuneplan 2023 – 2035

9. december 2023 Politik

På onsdag skal Økonomiudvalget debattere og beslutte at godkende eller stemme imod Kommuneplanen, som rækker helt frem til 2035. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller skrives i Kommuneplan 2023-2035. På basis af drøftelser på temamøde fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter, VE-projekter – og dem skal Økonomiudvalget også […]

Læs mere...
>