Hjælp BHJ Fonden af med 750.000 kroner

3. juli 2015 REGIONALT

En af Sønderjyllands store humanitære og kulturelle fonde, BHJ Fonden, er klar til at uddele 750.000 kr. til et eller flere projekter, hvor børns trivsel er omdrejningspunktet. Men hvor er de projekter, der har brug for en betydende økonomisk håndsrækning for at blive realiseret, eller for at få et betydende løft til glæde for børnene?penge

Artiklen fortsætter under annoncen

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er vigtigt for alle, at børn får en god og tryg opvækst. Det vil have en positiv afsmitning på deres videre færd i livet. Børns trivsel er imidlertid et stort og vidt begreb. Derfor har vi ikke afgrænset området, for der kan jo være tale om både forebyggende initiativer eller projekter for udsatte børn.  Vi ønsker, at ansøgerne i deres henvendelse, selv er med til at afgrænse området. Derfor er der ingen rigtig eller forkert fortolkning af emnet. Det er med et lidt forslidt udtryk, kun fantasien der sætter grænsen. For os er det vigtigt at finde de projekter, hvor vores donation kan gøre en afgørende forskel”, siger Anne Sofie Holm, der er medlem af fondens bestyrelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fondens historie

BHJ-Fonden er stiftet i 1983 som en erhvervsdrivende fond, hvor hovedformålet var at understøtte de virksomheder,penge der tilhørte BHJ Holding A/S. Ved salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere – Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen – omdannede fonden til en almen fond, der støtter humanitære, kulturelle og almene formål.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med sine rødder i det sønderjyske område, nyder ansøgninger, der tilgodeser området, en særlig bevågenhed, men Anne Sofie Holm understreger, at det ikke er et krav, at ansøgninger skal have en tilknytning til landsdelen.

“Vi ønsker at finde spændende og nytænkende projekter, som måske ikke kan blive til noget uden vores assistance. Det er projekter, hvor det tildelte beløb udgør hovedparten af den økonomiske støtte til et givet projekt. Vi lægger også vægt på fremadrettet at kunne følge projekterne. Den information er vigtig for fondens arbejde”, siger Anne Sofie Holm.

De har fået støtte

BHJ Fonden har gennem de senere år doneret adskillige millioner til sønderjyske formål. Blandt de største modtagere er Syddansk Universitet i Sønderborg og Sønderjyllands Symfoniorkester. Læger uden Grænser, pengeSønderborg Yachtklub, Frelsens Hær, Aabenraa Spejderhus, Nydambåden og Foreningen Grønlandske Børn er også blandt de mange der har også modtaget store donationer. Sidstnævnte til udvikling af rollespil på skoler.

Den økonomiske støtte til børns trivsel er indtil videre tænkt som et forsøg, for at afdække behovet for hjælp. Fondens bestyrelse kan vælge at give hele beløbet til et enkelt projekt eller uddele til flere ansøgninger. Hver uddeling planlægges at være på mindst 200.000 kr.

Annsøgningsfristen er den 1. september, og ansøgninger skal fremsendes på mail til info@bhj-fonden.dk mærket Børns Trivsel.. Evt. spørgsmål fra potentielle ansøgere sendes til bhjfokus@gmail.com

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
9. maj 2021 GF2020, Kultur, Sønderborg

Genforenings depeche kommer til Nordborg og Sønderborg

9. maj 2021 GF2020

Søndag formiddag blev en depeche sendt afsted fra Aabenraa og den næste måned, skal depechen rundt til forskellige byer i hånden på løbere fra 25 sønderjyske foreninger og løbeklubber. Tirsdag eftermiddag kommer depechen til Nordborg og fredag eftermiddag kommer den til Sønderborg og arrangementet er en del af fejringen af Genforeningen og det er DGI […]

Læs mere...