Holger Soltau: Lejernes Landsorganisation gør status

19. marts 2015 Sønderborg

Holger Soltau skriver på vegne af LLO:

Vores status fra sidste år sammenlignet med tidligere år, viser at der fortsat ikke er mindre at tage fat i nej tværtimod øges arbejdspresset her specielt udvidet rådgivning og stillingtagen til problemstillinger udenfor lejelovens.

Foto: Bo Bach Jensen

Foto: Bo Bach Jensen

Der er har været flere sager med selvtægt, chikane, politi og voldsom om sig gribende forhold, der ikke kun er omfattet af vores ansvarsområde (lejeloven), men indbefatter alvorlige sociale problemstillinger, hvor der er alvorlige svigt eller manglende vilje til at hjælpe fra offentlige instanser.

600.000 retur til lejerne

Der er i 2014 indgået 135 nye sager mod (2013, 134), dertil kommer så ca. 50 div. sager/henvendelser  som kun delvis er behandlet og som igen omfatter alt fra skimmelsvamp, urimelige huslejer og huslejestigninger, ulovlige opkrævede forbrugsafgifter og manipulering med disse. Der er til vores medlemmer i værdi hentet ca. 600.000,00 kr. hjem, det være sig i fejlagtige forbrugsafregning, lejereguleringer og deposita.

Der er sendt mere end 50 sager i husleje/beboerklagenævn

Det viser igen at der er utrolig mange tvister og sager hvor lejer og udlejer går forkert af hinanden og ikke overholder spillereglerne, samt mangler behørig dokumentation.

Stadig skimmelsvampdownload (4)

Skimmelsvamp er fortsat et alvorligt stigende problem og med den fugtige vinter vi har haft indtil nu, bliver det nok ikke aftagende tværtimod, svær at få styr på.

Sagsbehandlingstiden her har lejerne jo svært ved at vente på, når der er børn, som har luftvejsproblemer. Desværre kan og er det svært at få myndighederne til at reagere hurtigere og mere kompetent (ikke nok offentlig interesse, det er der ingen stemmer i?),  det er desværre meget udpræget for Åbenrå kommune, hvor vi har haft flere sager med meget langsommelig eller ingen behandling (værste tilfælde i Bylderup hvor et socialt svag ægtepar har boet i et fugt/skimmelbefængt og uopvarmet hus siden august måned),.

Pressens bevågenhed i det forløbne år især den skrevne  har været minimal, årsagen må nok findes i manglende nyhedsinteresse og de sælger ingen aviser?

De grove udlejere

Desværre er det fortsat de samme brodne kar af udlejere vi har problemer med, de professionelle som ved deres fremfærd forskrækker eller opfører sig aggressiv overfor lejer, som jo tror udlejer har ret, udlejere der bevidst spekulerer i lejers uvidenhed og naivitet.

Desværre er lejefastsættelsen fortsat for høj i kommunerne som helhed og der er ingen vilje i huslejenævnet om at nedsætte denne til trods for de meget faldende boligpriser de seneste år. (seneste eksempel i en baggård mørk lejemål fastsat en årlig m2 leje på kr. 800,00) ganske enkelt urimelig høj.

ProjectZero

Dette indebærer, at det også her i provinsen vil blive sværere at få ordentlige boliger, som er betalbare for almindelige mennesker, lønmodtagere i lavindkomst områder samt mennesker på overførselsindkomster, hvis ikke der accepteres manglende isolering, fugt etc. som jo er kendetegnende for den ældre boligmasse.  Her kan der oplyses, at Project Zero er på banen med at motivere udlejer/lejer, hvor vi efter besøg af boligudvalget fik lejersiden involveret.  retten

Omkring retssystemet nævnte vi det sidste år og igen i år må vi konstatere, at der desværre ikke en forbedring omkring småsagsproblematikken, den er fortsat en besværlig, langsommelig og en bekostelig omgang,

Der er i det forløbne år oprettet egen hjemmeside for afdelingen, og en Facebook gruppe, det er vigtig fortsat at deltage og bruge de muligheder den teknologiske udvikling byder ind med.

Yngre frivillige søges

Det er tvingende nødvendigt for afdelingens fortsatte beståen og videreførsel, at vi får nye yngre medlemmer til især bestyrelsen, og naturligvis fortsat holder udsyn med at fremskaffe frivillige til sagsbehandling og evt. indtræden i nævn og retter.

Igen i år kan vi være tilfreds med tilgangen af medlemmer.  Vores medlemstal i det forløbne år er 439 – heraf 45 via beboerrepræsentation.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk