Hvordan kan sygehusene gøres bedre?

3. februar 2015 Uncategorized

På den sidste dag i februar slår Region Syddanmark dørene op for et borgermøde i Middelfart, hvor 150 syddanskere sammen med regionsrådspolitikerne skal komme med forslag til, hvordan sygehusenes kommunikation og service kan forbedres. Invitationerne er netop sendt afsted.

Carl Holst håber på et god sygehusdebat.

Carl Holst håber på et god sygehusdebat.

Hvad skal der til, for at patienter og pårørende får et bedre overblik over, hvad der skal ske undervejs i behandlingsforløbet? Hvordan kan patientens viden om sig selv blive inddraget mere i behandlingen? Og er der opgaver, som patienter og pårørende i højere grad selv kan varetage, for eksempel tage blodtryk, mens de er på sygehuset?

Det er den type spørgsmål, der er omdrejningspunktet, når Region Syddanmark lørdag 28. februar 2015 inviterer cirka 150 syddanskere til borgermøde i Lillebæltshallerne i Middelfart.

I løbet af dagen skal borgerne sammen med regionsrådspolitikerne udvikle ideer til, hvordan sygehusenes service og kommunikation kan forbedres og meget gerne komme med konkrete forslag til, hvordan ideerne kan føres ud i livet.

Invitationerne til de statistisk udvalgte borgere er netop sendt afsted, og regionsrådsformand Carl Holst håber, at mange vil benytte chancen for at sætte netop deres fingeraftryk på fremtidens sygehuse.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk