Jørn Lehmann reflekterer over regionsrådets beslutninger

28. december 2018 REGIONALT

Regionsrådsmedlem Jørn Lehmann, Socialdemokratiet, skriver:

Desværre lykkedes det ikke at få genoptaget strålebehandling i Flensborg.

Jeg måtte ret hurtigt konstatere, at der ikke var flertal – hverken det ene eller det andet sted – for at genindføre strålebehandling i Flensborg.

Næste skridt for at spare mange for de opslidende kørsler fra Sønderjylland til Vejle eller til Odense, må derfor være at sikre, at en kommende strålekanon placeres på syghuset i Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Sygehus er et behandlingssygehus præcist som Vejle, der har både en PET-scanner og en strålekanon. Med den vedtagne plan for Sønderborg Sygehus vil det derfor være helt naturligt, at også Sønderborg får en strålekanon næste gang kapaciteten skal udvides.

Udlicitering af vaskeriopgaver

Regionsrådet vedtog for et par år siden i et budgetforlig, at vaskeriopgaverne skulle udliciteres.

Den netop gennemførte udlicitering har vist, at der samlet kan spares 29 mio. kr. Desværre medfører det en mere usikker fremtid for det berørte personale, også selv om alle virksomhedsoverdrages.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men da udliciteringen var en del af et tidligere budgetforlig, kunne vi ikke stemme imod – og alt andet lige er en besparelse på 29 mio. kr. også lig med muligheden for at ansætte flere varme hænder, anskaffe nyt udstyr til patientbehandling mm.

Men en del af beløbet også bruges til leasing af en strålekanon til Sønderborg Sygehus, hvilket jeg vil arbejde aktivt for frem mod budgetlægningen for 2020, hvor de 29 mio. kommer i spil.

2,5 millioner til Sønderborg Sygehus

I fortsættelse af fremtidsplanen for Sønderborg Sygehus, har regionsrådet på sit sidste møde bevilliget 2,5 millioner kroner til renovering af opvågningen på sygehuset. Tidligere er intensivafdelingen blevet renoveret med den nyeste teknologi, blandt andet en særlig nat- og dagsbelysning til gavn for patienter og personale.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samt en belysning, der gør det let for personalet at finde eksempelvis en blodåre.

Tilsvarende har man udviklet en belysning til brug på offentlige toiletter, som gør det svært for narkomaner at finde en blodåre.

I løbet af de kommende år vil der ske en gradvis renovering af hele sygehuset. For eksempel er man lige nu i gang med at udskifte alle vinduer.

Tolkegebyr

Som bekendt indførte regeringen – også med støtte fra Socialdemokratiet – at der skal opkræves tolkegebyr, hvis borgere med anden etnisk oprindelse ikke har lært tilstrækkeligt dansk efter tre års ophold i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gebyret opkræves ved besøg hos praktiserende læger, på sygehuse osv.

Begrundelsen var, at indtægten fremadrettet skulle indgå som et led i at sikre velfærden.

Efterfølgende viser det sig nu, at den administrative byrde langt overstiger indtægten.

Dertil kommer, at mange patienter kommer for sent til lægen og derfor koster betydelig mere i den efterfølgende behandling.

I loven var også indført, at flygtninge som lider af post traumatisk stres og lignende er fritaget for at betale gebyr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Praksis har desværre også vist, at dette er nærmest umuligt at håndtere, idet loven og den tilhørende bekendtgørelse er særdeles uklar på området.

Faktisk så meget lovsjusk og populisme, at vi må sige: Det er en ommer!

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
25. juni 2022 Nordborg, Debat

Debat: Når kommunen skal spare så rammer det altid de ældre

25. juni 2022 Nordborg

Henrik Nielsen, Liberal Borgerliste, skriver: I Sønderborg skal der spares 45 millioner kroner i næste budgetår og det får store konsekvenser for vores ældre. Desværre ser man igen det område som første prioritet i byrådet, når der skal spares penge. Når man så ser lidt på, hvorfor Sønderborgs byråd har fået den opgave, så er […]

Læs mere...