KGGO holder generalforsamling på Gråsten Plejecenter

26. februar 2017 Gråsten
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 94)

 

Foreningen for Kørestlesbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn, KGGO, holder Generalforsamling den 16. marts kl. 16.30 på Gråsten Plejecenter.

Dagsorden

1. Valg af dirigent,

2. Valg af referent,

3. Valg af 2 stemmetællere,

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt fremlæggelse af forslag      til det kommende års arbejdsprogram,

5. Indkommende forslag.

6. Fastsættelse af kontingent + støttemedlemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

7. Valg af bestyrelse.

På valg er formand Svend Schütt, der modtager genvalg samt bestyrelsesmedlem Margrethe Friis, der også modtager genvalg.

8. Forslag fra bestyrelsen vedr. valg af næstformand. Bestyrelsen foreslår Henrik Stoubæk         Thomsen Karstensen, som har accepteret at stille op

9. Eventuelt Forslag, som medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

De indkomne forslag lægges til gennemsyn på foreningens adresse,”, siger formand Svend Schütt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilmelding senest 14 dage før generalforsamlingen på mailadressen post@kggo.nu

Der vil være kaffe og lidt brød på foreningens vegne.

Øl og vand kan købes.

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 95)

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 96)
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
7. december 2022 112, Nordborg

Brand i garage kunne brede sig til gårdlænge

7. december 2022 112

Først på aftenen kørte Augustenborg og Egens frivillige brandværn til en gård ved Guderup. “Der var ild i en garage, der er bygget sammen med en gårdlænge”, siger indsatsleder Henrik Jacobsen fra Sønderborg Brand og Redning. De to frivillige brandværn fik hjælp fra stigevognen fra Sønderborg. “Branden blev slukket, inden den bredte sig”.

Læs mere...