Kommunen orienterede folketingsudvalg om status på Lillebælt Syd

16. november 2018 Samfund

Sønderborg Kommune var torsdag på Christiansborg til foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, hvor borgmester Erik Lauritzen sammen med byrådsmedlem Peter Hansen fra Venstre, fortalte udvalget om fremdriften for etableringen af Vindmølleparken Lillebælt Syd.

Borgmester Erik Lauritzen fortalte blandt andet udvalget at:

”Sønderborg var med til at starte idéen om kystnære havmølleparker. Det var også derfor, at vi i 2011 søgte om og fik godkendt udvikling af projektet på Lillebælt Syd – et areal, som Staten efterfølgende har udpeget, som et af de knap 16 egnede områder til udvikling af kystnære havmølleprojekter. Siden har vi arbejdet med at udvikle en bæredygtig forretningsmodel for projektet”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådsmedlem Peter Hansen fra Venstre deltog også på mødet i sin egenskab af formand for det vindmøllelaug, der blev etableret for 7 år siden og som dengang fik til opgave at se på muligheden for etableringen af en kystnær vindmøllepark i Lillebælt mellem Als og Fyn.

I dag er det Sønderborg Forsyning, der har ansvaret for at få godkendt Vindmølleparken Lillebælt Syd og direktør Lars Riemann kunne oplyse udvalget om, at projektet nu var klar til offentliggørelsen af miljøkonsekvensrapporten og fremhævende blandt andet:

Artiklen fortsætter under annoncen

”For næsten alle områder gælder det, at påvirkningerne er små – ubetydelige eller ikke-væsentlige – og i de tilfælde, hvor der er middel eller nogen påvirkning, kan de mindskes eller helt undgås med afværgeforanstaltninger. Eksempler på dette er at jage marsvin væk fra selve anlægsområdet med støjsendere i anlægsfasen, og samtidig dæmpe støjudbredelsen med såkaldte boblegardiner, således at hørelsen på marsvin og sæler ikke tager skade”.

Borgermester Erik Lauritzen glæder sig over, at miljøkonsekvensrapporten viser, at der er så få og små gener, og at de fleste kan afbødes. Han fortalte blandt andet udvalget, at:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Det havde vi håbet på og også forventet. Det betyder, at vi forhåbentlig snart kan levere grøn og CO2 neutral energi til op mod 140.000 husstande i området, fuldstændigt som det er vores og Statens ambition at gøre – og det til markedspris, uden tilskud fra Staten”.

Direktør Peter Rathje fra ProjectZero deltog også på mødet:

”Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi blev mødt med gode og relevante spørgsmål.  Udvalget viste respekt for Sønderborgs klimaambitioner, og Lillebælt Syd er en afgørende brik i mosaikken som skal skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029”, siger Peter Rathje til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag den 26. november klokken 19 er borgerne inviteret til at komme og høre nærmere om miljøkonsekvensrapporten til et borgermøde på Nordals Idrætscenter. På mødet vil Cowi, som har lavet rapporten, gennemgå forundersøgelsen af miljøkonsekvenserne.

Borgerne kan få svar på hvordan vindparken påvirker menneskers sundhed, landskab, natur på land og til vands som fugleliv, Natura 2000, støj og sikkerheden for de sejlende.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
5. februar 2023 Kultur, Sønderborg

Kom tæt på krimidronningen Sara Blædel når hun besøger Brecklings Bogcafé

5. februar 2023 Kultur

Allan Breckling har sat Sara Blædel – Danmarks kvindelige krimiforfatter nummer ét – på plakaten til den næste udgave af Brecklings Bogcafé, som finder sted i Sønderborghus onsdag den 1. marts fra klokken 19. “Når jeg får besøg af Sara Blædel igen, så er det på opfordring fra flere kvindelige krimilæsere og jeg er glad […]

Læs mere...