Kommunen tilbyder ekstra hjemmebesøg til ældre

5. oktober 2020 Samfund

Sønderborg Kommune tilbyder nu flere forebyggende hjemmebesøg til ældre. Årsagen er, at Serviceloven er ændret og derfor har Byrådet revideret serviceniveauet.

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er blandt andet at sikre, at ældre borgere og kommunens medarbejdere sammen drøfter behov for hjælp, så borgeren bevarer sit funktionsniveau. Sønderborg Kommune udvider serviceniveauet, så hjemmebesøgene tilbydes en større gruppe af ældre borgere end tidligere.

“Når det hedder forebyggende, så skal det tages meget alvorligt, for formålet med de ekstra besøg til sårbare ældre handler nemlig om at forebygge og forudse kommende problemer, så vi kan være med til at løse dem, inden de bliver for store. Målgruppen er især ældre, som bor alene, der kan være i risiko for isolation og ensomhed, og derfor forebygger vi i Sønderborg Kommune ensomhed i tæt samarbejde med medarbejdere på tværs af faggrupper, frivillighedsområdet, foreningerne og pårørende”, siger sundhedsudvalgsformand Helge Larsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunerne skal tilbyde hjemmebesøg til borgere fra det fyldte 65. år og formålet er at styrke den forebyggende indsats i forhold til de ældre, som er udsatte i overgangen fra arbejdsliv til pension.

Det er op til den enkelte kommune at definere, hvem der er i den særligt sårbare målgruppe, som er i en særlig sårbar risiko for at få nedsat psykisk, social eller fysisk funktionsevne. Sønderborg Kommune har lavet denne definition: Borgere, der er blevet enker/enkemænd, borgere, hvor ægtefælle/samlever er flyttet på plejehjem og borgere under indsatsen:’Den Ældre Medicinske Patient’.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis kommunen modtager en henvendelse fra en bekymret pårørende, egen læge, naboer eller en ansat i kommunen, så kan ældre borgere få tilbud om et forebyggende besøg.

De forebyggende hjemmebesøg udføres af Sønderborg Kommunes seniorvejledere. For at sikre at få en god dialog med sårbare ældre, så vil borgerne i denne gruppe blive kontaktet telefonisk. Hvis seniorvejlederen på baggrund af telefonsamtalen vurderer, der er en opmærksomhed, der bør forfølges, så tilbydes de et besøg.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk