Læser: Ambulance Syd lever slet ikke op til det tidligere udbud Bios vandt

7. november 2017 KV2017 Skrevet af: Ole Kæhler

Finn Andersen, Haarby, skriver:

Et langt stykke af vejen i ambulancefarcen i Region Syddanmark, har man ikke vidst, om man skulle le eller græde.

Nu er man slet ikke i tvivl: Der skal grædes.

Da de fleste politikere i Region Syddanmark i sin tid indgik kontrakt med det hollandske taxafirma, Bios, vidste man, at de var indblandet i kartelsager i Holland. Politikerne vidste, at Bios var økonomisk svag og totalt lænede sig op af en bankgaranti for, at kunne drive ambulancevirksomhed i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bios var uden international erfaring og løj endda politikerne lige op i ansigtet med deres vagtplanlægning til trods for, at både formand for det præhospitale udvalg Thyge Nielsen og regionsformand Stephanie Lose bedyrede, at de havde placeret medarbejdere på “skødet” af Bios vagtplanlæggere.

Disse medarbejdere må ikke have været ret gode – hvis de overhovedet har været der – for hverken vagtplaner eller mandskab passede med virkeligheden.

Dertil skal man lægge, at Bios manglende overblik over deres økonomi gjorde, at hvis ikke Region Syddanmark og dermed politikerne var kommet med en såkaldt “fejludbetaling” på 31,6 mill. kr, så var Bios allerede efter fire måneders drift gået konkurs.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men vandvidet fortsatte med politikernes velsignelse, velvidende at Bios total svigtede regionens borgere og her kan det bestemt ikke udelukkes, at det både har kostet menneskeliv og manglende livskvalitet for nogle af de patienter, som Bios har håndteret.

Ambulance Syd

Dette kaos driver på under et år politikerne op i den krog, der fører til den uundgåelige konkurs for Bios.

Efterfølgende viser det sig så, at nogle af de ansvarlige politikere har leget “skæg og blå briller” og i hemmelighed har de forberedt en hjemtagelse af ambulancedriften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er så gjort på en så amatøragtig måde, at regionen misser et kæmpe millionbeløb fra Lønmodtagernes Garantifond til dækning af den løn, regionen har lovet Biosredderne, hvis de gik med over i regionens ambulancefirma, Ambulance Syd.

Redderne havde enda Stephanie Lose garanti for disse penge.

Disse penge har redderne desværre ikke fået endnu – over et år efter løftet fra Stephanie Lose.

Tværtimod er de blevet truet med, at hvis de via deres fagforening løfter de enkelte lønkrav op til sag, så vil hver af de reddere der gør det, blive trukket en månedsløn, som straf – det har jeg dokumentation for. Det er jo helt utilstedeligt, at det offentlig som arbejdsgiver på den måde truer lønmodtagere og det fagretslige system.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu vil Stephanie Lose så bruge nye millionvis af kroner på, at sagsøge boet efter Bios i endnu en håbløs sag.

Alt i mens skal vi høre om hvor godt og billigt Ambulance Syd kører. Dette er dog en påstand med væsentlige modifikationer og det glemmer politikerne at fortælle borgerne.

Det setup som regionen leverer til borgerne nu, er lang fra det, som i sin blev udbudt. Både hvad angår antal ambulancer, reddere og ikke mindst kvalitet, hvor Ambulance Syd på afgørende punkter ikke lever op til de krav, som alle andre leverandører opfylder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Måske skulle man politianmelde politikerne

Så den sammenligning med 2014 hvor Falck var leverandør, som Thyge Nielsen så ofte optræder med, er efter min mening direkte uanstændigt.

Det bringer mig frem til, at det samlede billede som tegner sig af hele denne affære, retfærdiggør at politikernes stilles til ansvar iflg. straffetlovens §252:

“Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed”.

Som vælgere påhviler der os derfor et kæmpe ansvar til dette regionsrådsvalg.

Vil vi virkelig forsætte med denne personsammensætning i Region Syddanmark, som har medvirket til de største og farligste skandaler i regionernes historie.

Havde kritiske reddere, journalister og borgere, hjulpet af SF og Enhedslisten ikke fastholdt fokus, havde de ansvarlige politikere og embedsmænd sluppet afsted med deres usandheder og fortielser i Region Syddanmark.

Her er det specielt farligt når jeg hører nogle udtale:

“”i er trætte af at høre om ambulancesagen og Bios” – for når det sker, så har magthaverne frit spil til deres “numre” og det er farligt for demokratiet.