Læserindlæg: Spare- og effektiviseringsforslagene er en win-win-win-historie

21. november 2022 Sønderborg

Borgmester Erik Lauritzen skriver:

På onsdag skal Økonomiudvalget behandle og forhåbentlig godkende en række besparelser og effektiviseringer på Økonomiudvalgets område.

Gennem de seneste 6-8 år har vi i Byrådet hvert år arbejdet med at effektivisere driften og spare på husleje og administration. Vi fortsætter den linie og jeg håber, at Byrådet enes om at godkende sagen, så vi igen optimerer vores udnyttelse af bygningsmassen og nedbringer lejeudgifterne.

Siden centraliseringen i kommunalreformen, så har jeg og Socialdemokratiet været optaget af at sikre udviklingen i hele Sønderborg Kommune. Heldigvis med bred enighed i Byrådet. Vi har hovedbyen Sønderborg med de to centerbyer Nordborg og Gråsten. Dertil kommer en lang række af driftige mellembyer og landsbyer.

Uddannelseshuset flytter

I sagen, som udvalget behandler onsdag, er indstillingen – og min anbefaling – at vi flytter kommunens Uddannelseshus fra Havnbjerg skole til den snart færdigrenoverede Reimerskolen i Sønderborg. På den måde sparer vi en hel del kørsel for de kommunale medarbejdere der skal på kurser og til møder. Det giver yderligere effektiviseringer i den daglige drift. Endelig vil trængslen på Nordborgvej i spidsbelastningsperioderne morgen og eftermiddag reduceres, så det bidrager til at nedsætte CO2 udslippet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men først og fremmest kan vi opnå en styrket børne- og ungeindsats på Nordals.

Der er i dag 12-14 faste arbejdspladser i uddannelseshuset. Vi vil i forbindelse med rokaden benytte lejligheden til at flytte flere arbejdspladser tilbage til Nordals. Vi vil udvikle tilbuddet for børne- og ungeområdet, sådan dialogen mellem forvaltning, skoler, daginstitutioner og forældre styrkes i lokalområdet.

Samtidig vil vi sætte gang i en vurdering af, om der skal laves et døgntilbud for sårbare børn på skolen. Det er et lignende tilbud, der åbner i Guderup i 2023. Det vil give familierne flere tilbud i nærområdet, og dermed sikre en bedre udvikling af samarbejdet med vores børn og unge. Ligeledes vil studie- og jobvejledningen kunne foregå i nærmiljøet, så de unge sikres bedre vejledning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der bliver plads til indledningsvis til at rykke 35-45 medarbejdere fra Jyllandsgade i Sønderborg til Havnbjerg Skole – altså en udvidelse af antal arbejdspladser.

Foreninger og SUSU-uddannelse

Vi kommer også til at arbejde på at udnytte de gode rammer på Havnbjerg Skole endnu bedre. Blandt andet har vi en målsætning om at oprette en filial af SOSU-uddannelse på Nordals.

For mig er det afgørende, at foreningerne i området fortsat vil kunne bruge skolen. I Socialdemokratiet håber vi, Byrådet vil bakke op om, at flere foreninger får mulighed for at flytte sammen. Det giver et levende hus, som samtidig kan samarbejde og udvikle foreningerne i fællesskab. Her kan vi skabe en pendant til Frivillighedshuset i Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tidligere folkeskole i Havnbjerg bliver dermed et centralt element i udviklingen af hele området med Havnbjergcentret og kommende nye boliger.

Der bliver tale om en win-win-win-historie: Færre driftsudgifter, borgernær service og gode rammer for nye aktiviteter.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk