Muligheder for at privatisere Færgen Bitten

8. august 2016 Sundeved

I 2015 sejlede Færgen Bitten med 183.025 passager samt 106.669 biler, 3.729 lastbiler, 35 busser, 4.511 cykler og 3.131 knallerter/MC. Dette gav en billetindtægt på knap 4,9 mio.kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

så kommunens nettoudgift til færgen blev ca. 2,5 mio.kr.

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Mulighederne for driftsaftaler med Færgen Bitten er blevet undersøgt af forvaltningen i samarbejde med konsulentfirmaet OSK Shipping.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et muligt set up for et udbud blev sendt til tre rederier i Danmark, der vurderes at kunne varetage opgaven; Scandlines A/S, Ærøfærgerne og Rederiet Færgen A/S.

Et enkelt rederi viste interesse for et eventuelt udbud og to rederier har meddelt, at de ikke ønsker at afgive bud i forbindelse med et eventuelt udbud.

Et andet relevant spørgsmål i en videre proces vil være om kommunen fortsat skal eje Færgen Bitten og havnene eller om der skal være en form for udlejning af færgen og opkrævning af havnepenge for anløb til havnene i Ballebro og Hardeshøj.

Formålet med et udbud af Hardeshøj – Ballebro Færgefart kan være:

  1. En forventet besparelse på driften
  2. Bedre service
  3. Større indtjening/belægning.
  4. Et politisk ønske om ikke at være involveret i forretningsområder, der har et kommercielt tilsnit.

Tirsdag morgen skal medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget se på sagen..

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
19. april 2021 Erhverv, Sønderborg

Sønderborg Kommunes tilladelse til biogasanlæg i Kværs er ophævet

19. april 2021 Erhverv

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og ophæver Sønderborg Kommunes afgørelse af 27. juni 2019 om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for opførelse og drift af et biogasanlæg i Kværs og hjemviser sagen til fornyet behandling. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ”Vi modtog fredag afgørelsen fra […]

Læs mere...