Nature Energy venter stadig på grønt lys til at bygge biogasanlæg i Kværs

19. november 2019 Erhverv

Der er intet nyt i sagen om det måske kommende biogasanlæg i Kværs, hvor en borgergruppe har bedt Planklagenævnet om at sætte en stopper for byggeplanerne.

“Her i Natur Energi venter vi på, at Planklagenævnet bliver færdige med at behandle sagen og først når vi når dertil, kan vi sige noget om, hvornår vi eventuelt kan begynde på opførelsen af anlægget”, siger direktør Ole Hvelplund til SønderborgNYT. Planklagenævnet har en ambition om at behandle sager indenfor et halvt år, men der kan gå længere tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgerne i Kværs har to væsentlige klagepunkter:

“Det ene er, at man ikke kan placere et industrianlæg i miljøklasse 7 i landzoneområder med argumenter om nærheden til gylleleverandører. Vi finder det ikke dokumenteret, at der er det nødvendige gyllegrundlag i lokalområdet”, siger formanden for borgergruppen, Hans Jørgen Vaarbjerg.

Det andet klagepunkt er ifølge borgergruppen, at det er voldsomt, at ville opføre et industrianlæg, der støjer 37 db døgnet rundt. Det er måske ikke meget i en by, hvor den gennemsnitlige støj er på 32 db, men ude på landet har man i store dele af døgnet nær 0 db, så det er en voldsom støj, de nærmeste naboer vil blive udsat for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld følger byggeriet af biogasanlægget i Glansager planerne:

“Hvis alt går som ventet, så kan vi begynde at producere biogas i Glansager i midten af det kommende år”, siger Ole Hvelplund.

I de seneste dage har politikere sagt, at afbrænding af biomasse skal erstattes med energi fra jordvarme, solen og vinden.

“Men det kommer ikke til at berøre Nature Energy, der omdanner blandt andet gylle til biogas”, siger Ole Hvelplund.

Biomasse, som for eksempel husdyrgødning, slagteriaffald eller madaffald, er en uudnyttet ressource, der kan bidrage til fremtidens energiforbrug – biomasse kan nemlig bruges til at lave biogas.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et biogasanlæg kan udvinde biogas fra biomassen. Når gassen er taget ud af biomassen, kan man bruge den afgassede biomasse som gødning på markerne – og den lugter langt mindre end traditionel gødning.

Efter planen vil biogasanlæggene i Sønderborg årligt kunne modtage op til 1.4 millioner tons biomasse. De mange tons biomasse kan blive til ca. 48 millioner m3 bionaturgas – nok til at opvarme flere end 34.000 boliger i et helt år.

Biogassen bliver ikke opbevaret på anlægget. Så snart gassen er renset og opgraderet til naturgaskvalitet, bliver den ledt videre til det eksisterende naturgasnet.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
2. juni 2023 112, Sønderborg

Det er tørt i haverne – vær forsigtig med havegrillen og ukrudtsbrænderen

2. juni 2023 112

Lige nu er det meget tørt i haverne og det øger risikoen for brand. “Man skal være opmærksom på risikoen for brand. Der skal udvises stor forsigtighed med al åben ild ude i det fri, engangsgrill, bål eller varme maskiner”, siger beredskabsinspektør Henrik Jacobsen fra Beredskab Sønderborg. Risikoen for at en brand spreder sig er […]

Læs mere...