Nature Energy venter stadig på grønt lys til at bygge biogasanlæg i Kværs

19. november 2019 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Der er intet nyt i sagen om det måske kommende biogasanlæg i Kværs, hvor en borgergruppe har bedt Planklagenævnet om at sætte en stopper for byggeplanerne.

“Her i Natur Energi venter vi på, at Planklagenævnet bliver færdige med at behandle sagen og først når vi når dertil, kan vi sige noget om, hvornår vi eventuelt kan begynde på opførelsen af anlægget”, siger direktør Ole Hvelplund til SønderborgNYT. Planklagenævnet har en ambition om at behandle sager indenfor et halvt år, men der kan gå længere tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgerne i Kværs har to væsentlige klagepunkter:

“Det ene er, at man ikke kan placere et industrianlæg i miljøklasse 7 i landzoneområder med argumenter om nærheden til gylleleverandører. Vi finder det ikke dokumenteret, at der er det nødvendige gyllegrundlag i lokalområdet”, siger formanden for borgergruppen, Hans Jørgen Vaarbjerg.

Det andet klagepunkt er ifølge borgergruppen, at det er voldsomt, at ville opføre et industrianlæg, der støjer 37 db døgnet rundt. Det er måske ikke meget i en by, hvor den gennemsnitlige støj er på 32 db, men ude på landet har man i store dele af døgnet nær 0 db, så det er en voldsom støj, de nærmeste naboer vil blive udsat for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld følger byggeriet af biogasanlægget i Glansager planerne:

“Hvis alt går som ventet, så kan vi begynde at producere biogas i Glansager i midten af det kommende år”, siger Ole Hvelplund.

I de seneste dage har politikere sagt, at afbrænding af biomasse skal erstattes med energi fra jordvarme, solen og vinden.

“Men det kommer ikke til at berøre Nature Energy, der omdanner blandt andet gylle til biogas”, siger Ole Hvelplund.

Biomasse, som for eksempel husdyrgødning, slagteriaffald eller madaffald, er en uudnyttet ressource, der kan bidrage til fremtidens energiforbrug – biomasse kan nemlig bruges til at lave biogas.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et biogasanlæg kan udvinde biogas fra biomassen. Når gassen er taget ud af biomassen, kan man bruge den afgassede biomasse som gødning på markerne – og den lugter langt mindre end traditionel gødning.

Efter planen vil biogasanlæggene i Sønderborg årligt kunne modtage op til 1.4 millioner tons biomasse. De mange tons biomasse kan blive til ca. 48 millioner m3 bionaturgas – nok til at opvarme flere end 34.000 boliger i et helt år.

Biogassen bliver ikke opbevaret på anlægget. Så snart gassen er renset og opgraderet til naturgaskvalitet, bliver den ledt videre til det eksisterende naturgasnet.

22. maj 2024 Politik, Sønderborg

Nu kan kommunen igen hjælpe projekter med mellemfinansiering

22. maj 2024 Politik

På Økonomiudvalgets møde i dag, onsdag, blev det blandt andet besluttet, at kommunen igen skal tilbyde mellemfinansiering til lokaleprojekter, der har fået tilsagn om støtte. ”Vi er i den situation, at det igen er muligt at hjælpe, så er der lokale projekter, som har fået tilsagn og støtte fra eksempelvis LAG, så skal de endelig […]

Læs mere...