ProjectZero: CO2-målet er indenfor rækkevidde

12. december 2013 Erhverv

CO2-udledningen i Sønderborg-området er reduceret med mere end 151.000 tons eller 22 % fra 2007 til 2012. Det viser ProjectZeros seneste opgørelse over områdets energiforbrug og CO2-udledning. Opgørelsen er set igennem af NIRAS-konsulenterne.

Grøn fjernvarme gavner klimaet.

Grøn fjernvarme gavner klimaet.

Sønderborg-området er dermed godt på vej til at realisere del-målsætningen med 25 % CO2-reduktion i 2015.

Mere vedvarende energi

– To af hovedårsagerne til de store reduktioner er den positive udvikling i CO2-udledningen fra både fjernvarme- og elproduktionen.  Lokalt har Sønderborg-områdets fjernvarmeselskaber stået for en stor omstilling til grønne kilder, og har dermed reduceret udledningen af drivhusgasser væsentligt, oplyser ProjectZero på deres hjemmeside.

Samtidig har mange boliger og virksomheder i området tilsluttet sig fjernvarmen, og er gået væk fra opvarmning baseret på olie og naturgas.

Grønne virksomheder

Energibesparelser er også en del af den store reduktion i perioden.
Samlet set har Sønderborg-området sparet næsten 11 % på energiforbruget i 2012 i forhold til 2007, og grønne virksomheder er blandt de helt store bidragsydere.

I fremstillingsprocesser hos områdets industri og landbrug er der således realiseret markante besparelser på energiforbruget, som i 2012 var 23 % lavere end i 2007.

Næsten alle er med

Der ses flotte reduktioner i CO2-udledningen fra næsten alle segmenter i Sønderborg-området, mens et par enkelte stadig kæmper for at vende udviklingen.

projectzero
Til trods for Sønderborg Kommunes gode eksempel og fine besparelser er det ikke lykkedes at skabe tilsvarende reduktioner i resten af det offentlige segment, som har øget CO2-udledningen med næsten 20 % siden 2007.

I handels- og servicesektoren er udledningen ligeledes steget siden 2007, dog kun med ca. 4 %.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk