Puljepenge delt ud til frivillige foreninger

13. januar 2016 Sundeved

Sundhedsudvalget uddeler to gange om året penge til foreninger, som arbejder med at støtte mennesker, der har det svært. 76 foreninger havde søgt om godt to mio. kr. til den første af årets to uddelinger.

Frelsens Hær fik en stor pose penge til deres sociale indsats.

Frelsens Hær fik en stor pose penge til deres sociale indsats.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er tale om de såkaldte § 18-midler, som hedder sådan, fordi det er den paragraf i Serviceloven, der danner grundlag for uddelingen. Sundhedsudvalget har Sønderborg Kommunes frivillighedspolitik for øje, når det beslutter, hvordan pengene skal fordeles. Den totale pulje til det frivillige sociale arbejde i kommunen er i år på 3.156.000 kr., hvoraf ca. halvdelen går til faste tilskud, frivillighedsfest og frivillighedspris. Det beløb, som udvalget råder over i forhold til at imødekomme ansøgninger fra foreningerne, er på 1,4 mio. kr. skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er helt overvældende at opleve den iderigdom og energi, der udfoldes af ildsjælene i vore foreninger. Det kommer rigtig mange borgere til gode, og derfor glæder det mig, at vi har muligheder for at støtte ved at uddele midlerne fra puljen”, siger formand for Sundhedsudvalget Helge Larsen.

De 76 foreninger, der søgte i december til den uddeling, der netop er foretaget nu, søgte om ca. 2,1 mio. kr. til arbejde med for eksempel børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge/indvandrere og sindslidende.

Artiklen fortsætter under annoncen

De største enkeltbeløb er gået til Frelsens Hær familiearbejde, 85.000 kr. Dansk Blindesamfund 40.000 kr. Kirkernes integrationsteam 40.000 kr.  ÆldreSagen i Sønderborg  77.000 kr. Ældre hjælper Ældre 81.000 kr.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk