Realdania: Flere mindre huse og udlejningsboliger i yderområderne

13. december 2017 Politik

Fremtiden byder på en større andel ældre og singler i yderområderne. Det kræver en omstilling af boligmarkedet i disse områder, så der bliver flere mindre boliger i de lokale byområder og færre fritliggende parcelhuse og stuehuse. Det er en af de tværgående konklusioner i en lang række avancerede befolkningsfremskrivninger for yderområderne, som forskningsenheden DREAM og Boligøkonomisk Videncenter har foretaget for Realdania.

Artiklen fortsætter under annoncen

I nogle yderområder vokser befolkningen, i nogle går den tilbage eller stagnerer. Samlet set får yderområderne dog ikke samme andel i befolkningstilvæksten i Danmark, som de store byer gør. Andelen af ældre og singler i yderområderne stiger til gengæld. Og det er en udvikling, der vil fortsætte, konkluderer Boligøkonomisk Videncenter og Realdania på baggrund af en række omfattende SMILE-analyser foretaget i 2015-2017, og som fremskriver befolkningsudviklingen frem til 2040.

SMILE er navnet på en avanceret mikrosimuleringsmodel, der fremskriver den danske befolkningsudvikling i forhold til bl.a. alder, civilstand, uddannelse, beskæftigelse og boligefterspørgsel. Modellen er udviklet i et samarbejde mellem Boligøkonomisk Videncenter og forskningsenheden DREAM. Den giver det bedst kendte bud på, hvordan den danske befolknings boligbehov udvikler sig i de kommende årtier.

Det er Realdania, der har bestilt og betalt for et tværgående studie af, hvordan forandringer i den danske befolkning frem mod 2040 udfordrer yderområderne og påvirker boligefterspørgslen. Foreningen har med de nye analyser ønsket at levere viden og et realistisk beslutningsgrundlag til kommunerne.

Analyserne viser samlet set bl.a., at andelen af ældre og singler vil stige i yderområderne i de kommende årtier. Derfor er der behov for en omstilling af boligmarkedet i retning af flere mindre boliger, udlejningsboliger og boliger i de lokale byområder, og færre af de fritliggende enfamiliehuse og stuehuse, der findes i dag.

Filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro siger:

“Realdania har arbejdet med udvikling i yderområderne i en længere årrække. Vi har altid været fortalere for et realistisk blik på mulighederne, og det er SMILE-analyserne også et eksempel på. Vores mål er at give kommunerne det bedst mulige værktøj i forhold til at kunne lave en vurdering af befolkning og boligefterspørgsel i fremtiden” siger Anne Skovbro i en pressemeddelelse og tilføjer:

“Vi håber, at alle kommuner vil tage analyserne til sig og bruge dem aktivt i deres planlægning. Hvis vi i løbet af en årrække skal matche fremtidens befolkning og dens boligefterspørgsel, er det vigtigt at planlægge og bygge til det, der vil ske – og ikke til det, som man håber vil ske. Og samlet set tyder analyserne på, at kommunerne i yderområderne ikke får flere børnefamilier i de næste årtier. De får derimod flere ældre og flere singler”.

En række kommuner har i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne fået lavet særlige fremskrivninger på konkrete scenarier, f.eks. muligheden for at tiltrække en bestemt type indbyggere. Disse såkaldte ‘marginaleksperimenter’ fremgår af de enkelte kommuners analyser. Tværgående viser de ifølge projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen, at kommunerne meget let kan komme til at konkurrere mod nabokommunerne.

“Mange af strategierne går ud på at tiltrække beboere fra andre kommuner, der er i samme situation som dem selv og med samme strategier. Men det er et nulsumsspil, hvor det meget let kan ende med, at man blot stjæler fra hinanden. Mere oplagt er det måske at fokusere på at tiltrække borgere fra de større byer med f.eks. argumentet om markant lavere boligudgifter. Her skal man dog være opmærksom på analysernes konklusioner omkring flere ældre og flere singler, der formentlig foretrækker små boliger i yderområdernes større byer. Der er ikke noget quick fix på yderområdernes udfordringer i de kommende årtier. Det er en samlet samfundsopgave at finde nogle gode og realistiske løsninger for disse områder”.

Det viser SMILE-analyserne

Om ældre

Den danske befolkning bliver generelt ældre i takt med, at de store årgange (baby-boom generationen fra 1940’erne) bliver gamle.

Gennemsnitsalderen stiger i befolkningen som helhed, men frem mod 2040 stiger alderen især i yderområderne.

Aldersforskellen mellem by og land bliver mere markant frem mod 2040. I en række yderområdekommuner vil andelen af borgere på mindst 65 år ligge i intervallet 35-45 pro-cent i 2040.

Om singler

Familiestrukturen er under forandring. I de kommende år vil andelen af singler stige markant, også uden for de største byer.

På øerne Læsø, Samsø og Ærø bliver andelen af ældre singler meget høj (op mod 80 procent på Læsø).

Den stigende andel af singler indtræder samtidig med aldringen i befolkningen. I dag er det karakteristisk, at singlerne i yderområderne er væsentligt ældre end i vores største byer. Den udvikling forstærkes frem mod 2040.

Om boligbehov

I yderområderne vil man mange steder se en nedgang i efterspørgslen på større familieboliger over 100 m2 og en øget efterspørgsel på mindre boliger under 100 m2.

Om befolkningsudvikling

En mindre gruppe af de 42 kommuner i analysen vil opleve en relativ kraftig tilbagegang i det samlede befolkningstal med et fald på mellem 10-20 pct.

Størstedelen af de 42 kommuner vil opleve et mindre fald, en stagnation og nogle ligefrem en stigning i befolkningstallet. Det gælder eksempelvis Samsø, Syddjurs, Faxe og Stevns kommune, der kan notere en stigning i befolkningen på 10-15 pct. frem mod 2040.

Om SMILE

SMILE er navnet på en avanceret mikrosimuleringsmodel, der fremskriver den danske befolkningsudvikling i forhold til bl.a. alder, civilstand, uddannelse, beskæftigelse og boligefterspørgsel. Modellen er udviklet i et samarbejde mellem Boligøkonomisk Videncenter og forskningsenheden DREAM.

Den giver det bedst kendte bud på, hvordan den danske befolknings boligbehov udvikler sig i de kommende årtier.

 

 

 

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk