Regionen kan hente vigtig viden med oprensningen i Kærgaard Klitplantage

13. oktober 2017 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Regionsrådsmedlem Jørn Lehmann, Socialdemokratiet, skriver:

Region Syddanmark laver i disse dage et demonstrations- og forskningsanlæg i Kærgaard Klitplantage for den videre oprensning af de 280.000 tons spildevand, som Grindstedværket i sin tid deponerede i klitterne.

På sigt et særdeles vigtigt tiltag, som kan få stor betydning for oprensning andre steder.

Selve kernen i forureningen er fjernet, og heldigvis er kviksølvet fjernet 100 procent. Tilbage er diverse, fortrinsvis klorerede opløsningsmidler, som er sivet ned i grundvandet. I et tæt samarbejde med Ålborg ogÅrhus Universitet samt en række private virksomheder fra ind- og udland, arbejdes der på at udvikle nye oprensningsmetode, baseret på en kombination af kemisk og biologisk materiale. Metoden indebærer bl.a., at der for hver 10 cm injiceres materiale i de forskellige jordlag, som kan nedbryde forureningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis projektet lykkes – og indtil nu ser det lovende ud – vil Region Syddanmark og samarbejdspartnerne have udviklet en ny og revolutionerende metode til at bekæmpe vanskelige og særdeles miljøfarlige forureninger fra tidligere tiders synder. Derfor et meget spændende projekt, og et glimrende eksempel på, at når ekspertviden fra den offentlige sektor, universiteterne og private forenes om et fælles projekt, opstår der synergier, som kommer os alle til gavn og glæde – ikke mindst de kommende generationer!

Artiklen fortsætter under annoncen

I Region Syddanmark har vi registreret over 5.000 grunde, som kan være forurenet og som i realiteten stavnsbinder ejerne. At hjælpe disse mennesker, kan ikke gå for hurtigt. Det er derfor glædeligt, at et enigt regionsråd bakker op om initiativet i Kærgaard og at vi i fællesskab udnytter mange forskellige eksperters viden på området.

Jeg håber at Syddansk Universitet også vil deltage i projektet. I sidste ende drejer det sig også om forskning, uddannelse og lokale arbejdspladser.

Artiklen fortsætter under annoncen