Regionen: SF vil have et borgerinddragelsesudvalg

25. oktober 2017 Politik

SF ønsker at der efter regionsrådsvalget nedsættes et borgerinddragelsesudvalg.

Udvalget nedsættes for to år.

Udvalget består af en repræsentant fra hvert af regionsrådets repræsenterede partier.

Udvalget vælger sin formand og næstformand.

Udvalget betjenes af råds og direktionssekretariatet, skriver SF i en pressemeddelelse.

Udvalget skal arbejde med at lave forslag til regionsrådet for at øge borger- og foreningsinddragelsen og arbejdsvilkårene for politisk og demokratisk arbejde i Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udvalget skal i sit arbejde undersøge inddragende initiativer i andre regioner og kommuner i Danmark.

Herunder ordningen med assistance til de politiske grupper i Aarhus Kommune.

Udvalget skal undersøge muligheden for at enkeltpersoner og foreninger har ret til foretræde for de af regionsrådet nedsatte udvalg. Der afsætte ½ time i starten af hvert møde, hvor udvalget kan modtage 1 – 2 enkeltpersoner eller grupper, der har politiske emner, de ønsker debatteret med udvalgets medlemmer.

Udvalget skal undersøge muligheden for at borgere med 5000 underskrifter bag sig, har ret til at få forslag debatteret på regionsrådsmøder.

Underskrifterne og forslaget skal være regionen i hænde senest 14 dage før mødet skal afholdes.

Forslagene må ikke omhandle enkeltpersoner – ansatte eller patienter/brugere.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk