Så meget koster Sønderborgs folkeskoler

17. januar 2016 Sundeved

Kommunens samlede lønomkostninger på de ni væsentligste konti udgør i alt 530,7 mio. kr., hvilket er 1,922 mio. kr. mindre end 2015. Lønudgiften i folkeskolen og skolefritidsordningen falder med henholdsvis 6,74 mio. kr. og 6,65 mio. kr. og løn til efter- og videreuddannelse i folkeskolen falder med 1,701 mio. kr. til i alt 11,671 mio. kr. hvilket svarer til 11,63 pct. af hele Danmarks udgift til lærernes efteruddannelse.skole

Artiklen fortsætter under annoncen

Tallene fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at hvor hele landet samlet set kan nedbringe lønudgiften til specialskoler med 10,77 pct. og 451,621 mio. kr. pga. vellykket inklusion, går Sønderborg den stik modsatte vej og øger udgiften med 13,234 mio. kr. til i alt 61,3 mio. kr. og dermed en stigning på ikke mindre end 27,54 pct.

Samtidig må man tage til efterretning, at lærerlønnen pr. elev stadig ligger ca. 3.000 kr. over landsgennemsnittet på 70.626 kr.

Dette svarer til et samlet ”merforbrug” på i alt 18,350 mio. kr. Dette vel at mærke beregnet på et elevtal pr. ultimo 2014.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
16. maj 2021 Erhverv, Sønderborg

Sønderborg-virksomheden Niko gør klar til grønne investeringer

16. maj 2021 Erhverv

Niko, der leverer produkter som bidrager til reducering af CO2-udledning fra boliger og virksomheder gennem blandt andet styring af lysforbruget, sætter nu ekstra fokus på Nikos egen CO2-udledning og har nu igangsat arbejdet med at finde mulige CO2-reduktioner og grønne investeringsmuligheder. “Vi har tidligere optimeret vores forbrug for at spare på vores CO2-udledning, men tiden […]

Læs mere...