Skoleformand: Børneunivers bliver til gavn og glæde for hele Fynshav

8. april 2016 Augustenborg

Skolebestyrelsesformand Simon Gad fra Fryndesholmskolen skriver:

De to forældreråd/bestyrelser og personalegrupper på henholdsvis Fryndesholm Skolen og i Fynshav Børnehus har i enighed besluttet, at det vil være til gavn og glæde for først og fremmest de børn, der er brugere de to steder, men også en styrkelse af områdets pasnings- og læringstilbud, at etablere sig som et børneunivers.

Artiklen fortsætter under annoncen

skole

Vores ansøgning er nu blevet behandlet politisk og Sønderborg Byråd har besluttet, at der fra januar 2017 er et børneunivers i Fynshav.

Det er vi først og fremmest stolte af og vi glæder os til at se det tage form og udvikle sig.

Den overordnede vision er, at der i Fynshav sikres et kvalitativt pasnings- og undervisningsforløb fra år 0 og til udgangen i 6. klasse, som samtidig kan være en af omdrejningsakslerne for udvikling af lokalsamfundet.

Når jeg nævner lokalsamfundet her, så er det fordi, der skal lyde en opfordring til, at det ikke kun er de daglige brugere af det kommende univers dvs. ansatte, forældre og børn, der tager ansvar og ejerskab over Fynshav Børneunivers, men at alle borgere i Fynshav og omegn byder ind med gode ideer og ekspertise.

Håber alle støtter op

Jeg vil også på vegne af aktørerne i det kommende univers opfordre alle til at bakker op om de kommende arrangementer – bl.a. dyreskuet i maj. Den lokale opbakning og det lokale engagement er så vigtig i forhold til, at vi får skabt et så livskraftigt børneunivers som muligt.

Vi har også en tro på at dette Børneunivers vil have tiltrækningskraft og sikre nye tilflyttere til området og dermed images (2)bidrage til at afhjælpe den vigende tendens, der er i befolkningsprognosen for vores lokalområde.

I et børneperspektiv er målet for børneuniverset, at vi skaber en rød tråd gennem hele barnets opvækst. Vi skaber rammer for børnenes udvikling og uddannelse, hvor kvalitet, tryghed, nærhed og inddragelse er i højsædet, og hvor det pædagogiske arbejde er præget af helhed, sammenhæng og tværfagligt samarbejde.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at der mellem Fryndesholm Skolen og Fynshav Børnehus er en meget konstruktiv dialog, hvor der bl.a. er bred enighed om, at selvom børneuniverset først starter officielt op pr. 1. januar, så fortsættes – men også optimeres – det gode samarbejde, der allerede er mellem de to institutioner.

Her kan fx nævnes, at der allerede nu praktiseres besøg hos hinanden. Både hverdagsbesøg og også besøg i forbindelse med traditioner og større arrangementer. Kontakten mellem eleverne på skolen og børnene i børnehuset vil således blive udvidet bl.a. gennem ”venneordninger”/”vennedates” på tværs af skole og børnehus, ”læse – events”, hvor elever fra skolen kommer og læser historier for børnehavebørnene m.m.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk