Socialministeriet fjerner psykologhjælp til voldsramte kvinder

1. april 2016 REGIONALT

I 2012 igangsatte Socialministeriet psykologordningen for kvinder og børn på landets krisecentre. Den skulle køre som forsøgsordning og sikre, at alle kvinder på krisecentrene fik tilbud om fire – og senere op til otte psykologsamtaler.

Projektet var finansieret af penge fra den såkaldte Satspulje, med LOKK, Landsorganisation af Kvinde-Krisecentre, som ansvarlig for at administerer ordningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I slutningen af 2015 udløb ordningen. Det skete til trods for, at der stadig var seks millioner kroner tilbage i den pulje, som var blevet bevilget til psykologhjælp. Disse penge skal nu betales tilbage.

“Vi har kæmpet meget for at kunne tilbyde en samlet krisecenter-behandling. Derfor er det ekstraordinært ærgerligt, at man bare lukker ordningen ned, uden at vi har kunne bruge pengene på at skabe en fornuftig overgang”, siger Birgit Søderberg, der formand for LOKK, til Arbejderen.

POSITIV EVALUERING

Ifølge Socialstyrelsens rapport om evaluering af psykologsamtalerne, var der i perioden 2012 til 2014 1.382 kvinder, som benyttede sig af den første samtale med en psykolog.

Desuden viser evalueringen, at samtalerne har medvirket til, at kvinderne fik hjælp til, hvordan de i fremtiden bedre beskytter sig mod at blive udsat for vold i nære relationer.

“Vi kan se på vores statistik, at 30 procent af de kvinder, der søger hjælp hos krisecentret, har levet mellem fem og ti år i vold”, forklarer Birgit Søderberg og uddyber:

“Og vi ved fra forskning og fra vores egne undersøgelser, at det kan give voldsomme traumer, posttraumatisk stresslidelse og store nedbrud på selvværdet. Derfor er det vigtigt med et samlet tilbud til de her kvinder”.

Også børn har haft gavn af ordningen, da en forbedret trivsel hos voldsudsatte mødre er centralt for et godt børneliv, forklarer Birgit Søderberg.

FÆLLES OPRÅB

Afskaffelsen af psykologhjælpen var også en af de helt store punkter på dagsordenen, da LOKK inden påske afholdte sin årlige generalforsamling.

33 kvindekrisecentre var samlet fra hele Danmark, og opfordringen var klar: De ønsker, at LOKK skal arbejde for, at få psykologordningen indskrevet i serviceloven.

“Krisecentrene håber på, at vi i et fælles opråb kan forsøge at få indarbejdet ordningen i Servicelovens §109 i lighed med psykologordningen til børn på krisecentre”, siger Birgit Søderberg og forklarer, at på den måde ville centrene være sikret midler til fortsat at tilbyde de vigtige psykologsamtaler.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk