Sønderborg Kommune vil ekspropriere private arealer i Kværs til biogasanlæg

30. marts 2020 Sundeved

Onsdag eftermiddag skal Teknik- og Miljøudvalget behandle en ekspropriation af tre arealer i Kværs, da der skal laves en ny vejforbindelse fra Felstedvej til det planlagte biogasanlæg i Kværs, hvor op imod 90 procent af biomasseleverancerne til anlægget vil komme ad Felstedvej fra nord.

En række borgere i Kværs ønsker ikke et biogasanlæg placeret i Kværs og har i flere år kæmpet mod Sønderborg Kommune og NGF Nature Energy A/S’ planer om det nye biogasanlæg.

”At man påtænker at ekspropriere til privat formål er en skamplet på vores retssamfund og det undergraver den private ejendomsret samt borgernes retssikkerhed jævnfør Grundloven § 73”, udtaler Hans Jørgen Vaarbjerg til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hans Jørgen Vaarbjerg er en del af en den lokale borgergruppe ’NejTilBiogas’, der i flere år har kæmpet mod planerne om opførelsen af et biogasanlæg i Kværs.

Den nye vejforbindelse vil blive cirka 750 meter lang og for at sikre de bedste til- og frakørselsmuligheder skal der desuden etableres der et kanaliseringsanlæg på Felstedvej med en venstresvingbane og to heller.

Biogasanlægget indgår som en del af Byrådets fyrtårnsprojekt ProjectZero og er i tråd med Byrådets vision om at skabe nye grønne arbejdspladser samt opnå CO2-neutralitet i 2029. Det fremgår desuden af Roadmap 2025, at biogasanlæg giver kommunens landmænd mulighed for bæredygtig gyllehåndtering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 lokalplanen for opførelsen af biogasanlægget ved Kværs.

Det er Nature Energy, der kommer til at betale omkostningerne i forbindelse med ekspropriationen og arealerne vil forblive kommunalt ejede, men vejen anlægges som en privat fællesvej. Det betyder, at drift og vedligeholdelse af vejen vil påhviler Nature Energy.

Det planlagte biogasanlæg i Kværs vil kunne behandle op til 800.000 tons biomasse pr. år i form af husdyrgødning samt andre biomassetyper fra fødevareindustrien og med tiden ønskes også behandling af kildesorteret organisk dagrenovation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvert år vil biogasanlægget kunne producere cirka 24 millioner kubikmeter biogas, som kan erstatte den naturgas, der anvendes i dag og vil kunne opvarme ca. 17.000 husstande.

HUSK – støt den lokale handel i en svær tid! 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
31. juli 2021 COVID-19, REGIONALT

Corona: Nye regler ved indrejse i Tyskland

31. juli 2021 COVID-19

Fra søndag skal alle lade sig teste, før de rejser ind i Tyskland, hvis de ikke er vaccineret eller er kommet sig over en corona-infektion. Det siger den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, til Flensborg Avis. I al hast vedtog den tyske regering fredag nye, skrappe krav i forbindelse med indrejse, oplyser forbundsregeringens stedfortrædende talsmand, Ulrike […]

Læs mere...