Vækstrådet venter på svar fra adskillige virksomheder

19. januar 2016 Sundeved

Sønderborg Vækstråds storstilede analyse af områdets virksomheder, der skal kortlægge deres ønsker til og behov for støtte på vej mod vækst, er kommet fornuftigt i gang.

Ole Daugbjerg efterlyser svar fra adskillige virksomheder.

Ole Daugbjerg efterlyser svar fra adskillige virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

I løbet af den første uges tid har knap 10 procent af de i alt godt 3000 registrerede virksomheder besvaret Vækstrådets henvendelse, men der er langt til den svarprocent på mindst 90, som direktør Ole Daugbjerg har sat som målsætning.

”Spørgeskemaundersøgelsen er en hjørnesten i vores prioritering af, hvad vi skal have på plads, hvis vi bedst skal servicere Sønderborg-områdets erhvervsliv, og den database, svarene indgår i, bliver mere eller mindre fundamentet for al erhvervsfremme i de næste mange år, så derfor er vi meget insisterende i forhold til, at vi skal have svar fra stort set alle”, siger direktør i Sønderborg Vækstråd, Ole Daugbjerg i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Vækstråd vil derfor snarest gå i gang med at sende ”rykkermails” til de, der endnu ikke har reageret. Der bliver også sat ressourcer af til at ringe op, hvis der fortsat ikke kommer tilstrækkelig mange svar i hus.

”Vi har også allerede konstateret, at de mailadresser, virksomhederne har opgivet til Erhvervsstyrelsen, og som vi anvender som udgangspunkt, i nogle tilfælde ikke checkes hver dag, ligesom vi har hørt om mere end et tilfælde, hvor vores henvendelse er endt i et spamfilter. Derfor regner vi med, at vi kan få aktiveret en ganske stor gruppe, når vi gør opmærksom på, at de faktisk allerede har modtaget spørgeskemaet”, siger Ole Daugbjerg, der i øvrigt by15opfordrer virksomheder, der ikke mener, at de har fået spørgeskema, om at henvende sig til Vækstrådet.

Billedet på vej

Sønderborg Vækstråd kan baseret på de hidtil indkomne svar så småt begynde at tegne et billede af, hvor der er behov for at sætte initiativer i gang.

”Der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget mere i forbindelse med salg og marketing, og så er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft ikke uventet også højt på listen. Men der er generelt et billede af, at der ikke findes nogen patentløsning, vi kan rulle ud. Det er nødt til at være målrettet den enkelte virksomheds specifikke behov, og der er derfor, vi er så fokuserede på, at vi får den enkelte virksomheds svar og data registreret korrekt”, siger Ole Daugbjerg.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk