Venstre går til møder med eget budgetforslag

26. september 2017 KV2017

Venstres borgmesterkandidat, Peter Hansen, har tidligere sagt til SønderborgNYT, at han synes, at budgetoplægget fra flertalsgruppen rummer flere dele, hvor Venstre kan se sig selv. Venstre har skrevet et budgetoplæg, som de kan tage med, når der skal forhaldes med de øvrige partier.

“I vores oplæg har vi skrevet, hvad det er, som vi lægger vægt på – og vi anviser en finansering til vores ønsker”, siger Peter Hansen til SønderborgNYT.

Venstres budgetforslag:

Vi vil, såfremt det falder i vores lod efter valget reducere i det store antal udvalg og betjening af disse, med en

Artiklen fortsætter under annoncen

besparelse på 5 mio./ år. Sønderborg har et historisk højt antal udvalg der ene og alene er begrundet i at
kunne tilfredsstille behovet for udvalgsformandsposter hos de konstituerende partier.

Vi har bevist ikke peget på konkrete områder hvor vi ønsker at effektivisere. Det af hensyn til de
medarbejdere der i dag er ansat.

Vi vil dog med vort udspil bekræfte, at der IKKE er tale om områder der er borgernære. Vi vil se på
forretningsgange og skelne imellem ”rart at have” og ”nødvendigt at have”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er vores vurdering at vi kan hente 25 mio. i 2018 og yderligere 25 mio. i 2019, så der samlet skabes et
råderum på 50 mio. de kommende to år. Et råderum som vi ønsker skal tilføres folkeskolen, dagtilbuds
området, landdistrikterne og ældreplejen.

Dagtilbudsområdet

Hvis Sønderborg kommune skal være en attraktiv kommune hvor det er muligt at leve ”det gode liv”, så skal
dagtilbudsområdet styrkes og gøres bedre.

Venstre ønsker et reelt frit valg i forhold til gæstedagplejen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med finansieringen af helhedsplanen for dagtilbud og folkeskolen skal der findes finansiering inden for
dagplejeområdet på 4,8 mio. kr. Venstre har hele vejen igennem været kritiske over for dette element, på
trods af at vi støtter planen som helhed. Med dette budgetforslag, foreslår vi at de op til 4,8 mio. kr.
tilvejebringes på anden vis.

Samtidig ønsker Venstre at styrke fokus på normeringer i børnehaverne og foreslår at der samlet sættes 2,5
mio. kr. af til dette.

En folkeskole for alle

Artiklen fortsætter under annoncen

Folkeskolen er udfordret i disse år. Det faldende børnetal og etableringen af friskoler udhuler grundlaget. Vi
er meget optaget af at den nye folkeskolereform kommer til at fungere og vi ønsker at styrke og ikke afvikle
folkeskolerne i kommunen. Overlevelse af de små folkeskoler hænger sammen med deres muligheder for at
kunne agere mere frit. Vi ønsker at decentralisere så meget indflydelse som loven overhovedet tillader. Vi
ønsker at understøtte en forsøgsordning hvor de folkeskoler der selv måtte ønske det kan blive selvejende

Artiklen fortsætter under annoncen

institutioner.

Samtidig så vi for nyligt, at Sønderborg er den kommune i Syd- og Sønderjylland, hvor flest unge i 8. klasse
ikke erklæres uddannelsesparate. Det er et problem. Ikke bare for Sønderborg kommunes folkeskoler, men i
endnu højere grad for den enkelte. Derfor vil Venstre foreslå en samlet indsats under overskriften ”Flere
klar til uddannelse”, hvoraf der skal afsættes mellem 10 og 20 mio. kr. årligt.

Konkret:

Indsatsen ”Flere klar til uddannelse” skal være en samlet indsats der skal få flere unge gjort bedre klar til
en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Indsatsen skal indeholde følgende:

– Styrket vejledning til flere unge, på et tidligere tidspunkt

– Et målrettet tilskud til de fire folkeskoler i Sønderborg som er en del af regeringens indsats for at løfte det
faglige niveau i folkeskolen

– Midler til at alle skoler kan have ansat det nødvendige antal linjefagslærere hurtigst muligt

– Oprette et drenge og pigeakademi efter samme model som i Varde kommune, hvor der både er fokus på
børns selvværd og trivsel, samt hurtigt at få styrket faglige evner

Venstre ønsker at indføre et programmerings fag som en del af undervisningen i folkeskolen der giver
mulighed for at styrke interessen for IT og dermed på længere sigt skabe grundlaget for en større interesse
for at søge ind i disse fagområder. Fagområder der har stor efterspørgsel hos vore virksomheder.
Vi ønsker at styrke tysk yderligere med tilbud om at kunne tilvælge ekstra tysk i 7 til 9 klasse.

Ældreområdet

Tryghed er vigtigt for den ældre. Derfor ønsker Venstre at der igangsættes et arbejde der skal lede frem til, at
den enkelte ældre kan få en garanti for hvor mange forskellige personer fra den kommunale pleje, som
besøger den enkelte ældre. Det skaber tryghed og nærvær for den enkelte. Det er vigtigt for Venstre.

Ensomhed er et stigende problem hos de ældre. Spørgsmålet er om længst muligt i eget hjem altid er det
rigtige.

Venstre ønsker øget fokus på hvordan vi gør alderdommen mindre ensom og sikrer en bedre værdighed. Vi
ønsker området belyst.

Venstre ønsker at sikre bedre bemanding på plejehjem om natten. Vi ønsker at afsætte 2 mio. til at
opnormere nattebemanding.

Landsbylaug

Landsby laugene er en vigtig del af kommunens puls. Her skabes der gode lokale initiativer og her er der
vækstlag. Vi vil gerne fremme disse initiativer og anerkende det arbejde der laves.

Der er derfor afsat en pulje på 2 mio. kroner til at fremme udviklingen. Pengene fordeles efter hvor mange
indbyggere der er tilknyttet til de enkelte laug. Der er ingen restriktioner i brugen af pengene, det er helt op
til de enkelte laug.

Bosætning

En forudsætning for tiltrækning af nye borgere til kommunen er udbud af jobs, gode daginstitutioner og
skoler og et velfungerende fritids- og kulturliv. Det gode budskab skal markedsføres. Venstre synes ikke at
det aktuelle arbejde med bosætning i Sønderborg kommune fungere tilfredsstillende og vi vil gerne gå nye
veje i markedsføringen af kommunen. Vi skal tænke ud af boksen. Vi foreslår derfor at der laves et udbud
hvor der inviteres til at byde ind med forslag til hvordan en længerevarende strategisk indsats kan
gennemføres. Vi ønsker ikke nye “miav- og koprojekter”, men vil gerne understøtte nye tiltag.

Erhvervsservice

Vi ønsker at fastholde og udbygge erhvervsservicen i kommunen. Vækstrådet har besluttet at fokusere på
iværksættere, SMV-virksomheder og ”fund raising” til virksomheder. Vi er enige i denne fokusering.

Vi ønsker at styrke de eksisterende mentor-og ressourcepersonordninger.

Konkurrenceudsættelse:

I lighed med tidligere år ønsker vi, at der tages seriøst fat på at konkurrenceudsætte i kommunen. Vi har de tidligere år hørt, hvorfor det IKKE kan lade sig gøre.

Vi kan se at det kan lade sig gøre i andre kommuner.

Samtidig foreslår vi at det besluttes at:

Færgeruten mellem Ballebro og Hardeshøj udbydes.

Driften af Lufthavnen udbydes.

Kultur og fritid

Vi er i kommunen beriget af mange store og spændende kultur aktiviteter igennem året. Det er en styrke for
området og giver høj attraktivitet. Vi ønsker at fastholde det høje niveau og understøtte nye og perspektiv
rige projekter der kræver fødselshjælp for at blive realiseret.

Vi ønsker en afvikling af støtte til projekter der har udlevet deres berettigelse og ikke har været i stand til at
forny sig og være selvfinansierende.

Vi ønsker ligeledes, at når der gives tilskud til arrangementer, at der opstilles succes kriterier som er målbare
og som der følges op på.

Konkret ønsker vi:

Der afsættes 20 mio. kroner til Svømmehal, 50 meter bane. Når den endelige finansierings model er fastlagt
tages der endeligt stilling til eventuel yderligere finansiering.

Der afsættes 0,5 mio. årligt til understøtte og udvikle senior idrætten. Senioridrætten er både en forebyggelse
men også en aktiv del af den behandling der sker i forlængelse af sundhedssektorens behandlinger.

Kasernen

Kasernen har været diskuteret mange gange i de sidste par år. Der kunne ikke samles flertal for at flytte
forvaltningen ned på kasernen. Så spørgsmålet rejser sig hvad der så skal ske.

Venstre ønsker at bringe kasernen i spil når anden bølge af udflytning af statslige arbejdspladser sker i 2018.
Såfremt det ikke bliver aktuelt, ønsker vi at lave et samlet udbud af kasernen til private investorer. Vi ønsker
at dette udbud afstemmes med de interesser, som vi som kommune må have til anvendelse fremadrettet.

Vi har i budgettet indregnet et provenu fra et sådant salg på kr. 25 mio.

Pengene retur til borgeren

Diskussionen om kommunens kassebeholdning har stået på i nu næsten 4 år. Udviklingen har været
konstant stigende.

Regeringens aftale om servicevækstrammen betyder, at vi ikke uden videre kan udvide den skatte
finansierede service, da det strider direkte imod aftalen. Med andre ord, vi kan ikke bare bruge løs af
pengene.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
29. november 2021 Sport, Sønderborg

Fluens Simon Bak vandt Dansk Elite Darts kvalifikationsturnering

29. november 2021 Sport

Det blev Fluens 26-årige profil, Simon Bak, der lørdag vandt Dansk Elite Darts kvalifikationsturnering til PDC’s Q-School. Sejren indebærer blandt andet, at Simon Bak får dækket tilmeldingsgebyret til Q-School, hvilket svarer til godt og vel 3.350 danske kroner. Igen et bevis på at han hører hjemme i toppen af Dansk Dart. Simon Bak var, ligesom […]

Læs mere...