Venstre: Vi skal have uddybet sejlrenden til jollehavnen

29. maj 2015 Samfund

Byrådet har som led i sin turismesatsning bevilliget  midler til at uddybe indsejlingen til Dyvig, så større skibe kan sejle ind i vigen og deltage i arrangementer.

Egentlig er det statens opgave at vedligeholde sejlrenden, men på grund af udsigt til et større arrangement, bestemte byrådet at Sønderborg Kommune betaler for sandpumperen.by

Byrådet ville ikke riskere at skulle vente for længe på at staten løste sin opgave.

Sønderborg Yacht Club der tager sig af ungdomsarbejdet med sejlere i Sønderborg, holder ligeledes nationale og internationale stævner. Problemstillingen i havnen er, at jollerne har svært ved at anløbe havnefaciliteterne på grund af tilsandning ved selve anlægget.

Da der med jævne mellemrum er både nationale og internationale mesterskabssejladser, udgør det et stigende problem og truer i værste fald sådanne arrangementer.

Formanden for Kulturel og Regional Udvikling har udtrykt ønske om, at Sønderborg prøver, om vi kan blive en del af Hamborgs bud på en kommende Olympiade. Dette vil være meget vanskeligt, hvis ikke bådene kan ligge til.

Sønderborg Yacht Club udfører et stort og anerkendt ungdoms arbejde med sejlerne.

Venstre foreslår, at Byrådet onsdag beslutter, at Teknik- og Miljøudvalget undersøger økonomien ved en udgravning af det omtalte areal, således at det kan leve op til ønskerne, samt anviser finansiering heraf.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk