SONFOR’s bestyrelse får lønforhøjelse

28. maj 2024 Samfund Skrevet af: Michael Kjær

På mandagens generalforsamling i SONFOR fik bestyrelsen godkendt en ny vederlagspolitik af selskabets eneste aktionær, Sønderborg Kommune, som var repræsenteret ved borgmester Erik Lauritzen. Godkendelsen betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer får en stigning i honoraret for at sidde i SONFOR’s bestyrelse.

Den nye vederlagsmodel består af et fast honorar for at være medlem af bestyrelsen og et variabelt honorar, når der deltages i møder, dog med et loft over, hvor meget det enkelte bestyrelsesmedlem samlet kan få i bestyrelseshonorar.

For formand Ellen Trane Nørby betyder det en stigning i honoraret fra 91.576 kroner til maksimalt 180.000 kroner årligt, mens næstformand Tom Hartvig Nielsens honorar stiger fra 65.411 kroner til maksimalt 104.000 kroner årligt.

De øvrige SONFOR-bestyrelsesmedlemmer får fremover maksimalt 80.000 kroner i årligt honorar mod i dag 30.089 kroner, mens bestyrelsessuppleanterne fremover kan få op til 70.000 kroner i årligt honorar, som udelukkende består af et honorar, hvis de deltager i møder.

Foto, redigering og produktion: Michael Kjær
Copyright © SønderborgNYT 2024