Borgere i Avnbøløsten fik ikke medhold i deres klage

Avnbøløsten-borgere protesterede også i Byrådssalen. Arkivfoto
Avnbøløsten-borgere protesterede også i Byrådssalen. Arkivfoto
14. maj 2024 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Borgere i Avnbøløsten og omegn har klaget til Planklagenævnet, fordi Byrådet har godkendt kommuneplanen, som blandt meget andet betyder, at et område i Avnbøløsten er lagt ud som perspektivområde for en vindmøllepark.

Klageren mente ikke, at Byrådet havde taget højde for den store mængde indsigelser, der var kommet.

Nu har Planklagenævnet behandlet sagen og skriver, at klager ikke får medhold:

For forslag til kommuneplaner fastsætter kommunen selv, hvor hurtigt efter indsigelsesfristens udløb, at planforslaget kan fremsættes til endelig vedtagelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Planforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra den 22. juni 2023 til den 6. september samme år. Da perioden er længere end otte uger, er kommunens endelige vedtagelse i overensstemmelse med planloven.

Kommunen er ikke forpligtet til at imødekomme indsigelser mod et planforslag.

Det fremgår af sagen, at der modtaget 453 høringssvar i den offentlige høringsperiode. Klagerens indsigelse er gengivet i kommunens notat om indsigelser mod planforslaget. Notatet var med som bilag til dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2023. Kommunen har således inddraget klagerens indsigelse i behandlingen af planforslaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da kommunen som nævnt ikke efter planloven er forpligtet til at imødekomme indsigelser, og da der i øvrigt tilkommer kommunerne et meget vidt skøn i forhold til indholdet af en kommuneplan, finder Planklagenævnet ikke, at det udgør en retlig mangel, at kommunen ikke har imødekommet indsigelserne.

Planklagenævnet kan således ikke give medhold i klagepunktet.

21. maj 2024 Kultur, Sønderborg

Skal Sønderborghus tages af salgslisten?

21. maj 2024 Kultur

I sommeren 2022 besluttede Byrådet at sætte en række kommunale bygninger til salg, så der kunne spares penge, men nu opfordrer forvaltningen til, at Byrådet tager to bygninger af salgslisten. Det drejer sig om Sønderborghus og også Riecks Arkæologiske Stensamling i Svenstrup. Forvaltningen har talt med bestyrelsen i Sønderborghus, der ikke ønsker at overtage bygningerne […]

Læs mere...