Debat: Kommunen bør lægge klimaplaner for sine bygninger

14. marts 2022 Sønderborg

Morten Frihagen, direktør i arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk, skriver: 

Byrådsmedlem for Venstre, Jimmy Simonsen, skriver i et debatinlæg i SønderborgNYT, at  det er bedre at bygge nyt end at renovere Nordals-Skolen. Det kan i det konkrete tilfælde godt være rigtigt.

Men kommunens økonomi vil fremover være bedre, hvis der lægges en langsiget plan for vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som organisation for håndværkere og byggevirksomheder i blandt andet Sønderborg Kommune, hører vi alt for ofte om bygninger, der ikke løbende vedligeholdes og fornyes, så de lever op til moderne krav. Det betyder, at de på et tidspunkt enten er så forældede, at de skal rives ned eller gennemgå en omfattende og dyr totalrenovering. Det er ikke en bæredygtigt måde at håndtere bygningsmassen på. Løbende vedligeholdelse, udvikling og eventuelt omformning er langt billigere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi anbefaler derfor, at kommunen indføre en regel om, at der lægges en klimabygningsplan for vedligeholdelse, modernisering og udvikling af hver enkelt kommunal ejendom:

Forvaltningen i teknik og miljø bør over en ti-års periode beskrive, hvordan en bygning skal tilpasses ændrede behov, hvilke klimamål den skal leve op til og hvilken brugsstand den skal have. Det betyder, at de lokale politikere får overblik over, hvilket formål bygningen skal have i et langt perspektiv. Dermed kan der tages højde for, at indretningen over tid ikke nødvendigvis er egnet til den funktion, den oprindeligt er opført til, så der gradvist kan ske en omformning til et nyt formål.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med en obligatorisk klimabygningsplan kan politikerne se kommunens ejendomme som en helhed i forhold til ændringer i behov, befolkningssammensætning, byudvikling og serviceniveau. Konkret betyder det, at når eksempelvis en børnehave på langt sigt skal placeres et andet sted, så kan bygningen gradvist begynde en omformning, der tager højde for at den skal benyttes til eksempelvis kontorformål. Ændringer kan forberedes eller ske gradvist samtidigt med den løbende vedligeholdelse.

Erfaringer og beregninger viser, at løbende renovering og modernisering er langt billigere end de hovsa-løsninger vi alt for ofte ser. Samtidigt kan vi i Dansk Håndværk nu også dokumentere, at renovering er mere bæredygtigt end at rive ned og bygge nyt. Derfor vil en klimabygningsplan komme de grønne krav i EU’s kommende bygningsdirektivet i forkøbet med både økonomiske og klimamæssige fordele.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal dog understreges, at en klimabygningsplan ikke altid kan forhindre, at ejendomme, der mister deres formål, skal rives ned. Bygninger kan være specialiserede og udviklingen kan være uforudsigelig. Men i de tilfælde kan kommunen så forberede, hvordan bygningens materialer kan indgå i en grøn materialebank, der anvendes til andet byggeri.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
26. juni 2022 Tour de France, REGIONALT

Tour de France får betydning for Flextrafik og busser

26. juni 2022 Tour de France

De store trafikale udfordringer i forbindelse med 3. etape i Tour de France fra Vejle til Sønderborg søndag den 3. juli betyder, at handicapkørsel, Flextur og øvrig åben flextrafik til 3. juli ikke kan bestilles via selvbetjening, men kun telefonisk på 76 608 608. Der er endvidere helt lukket for bestilling og udførelse af handicapkørsel, […]

Læs mere...