Færre papirer og beskeder har givet mere tid til ældrepleje

13. september 2022 Samfund Skrevet af: Redaktion

Der er et stort potentiale til at frigive mere tid til omsorg og nærvær til den enkelte borger i ældreplejen ved at kigge på arbejdsgange. Det er resultatet af projektet ’Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren’ i Sønderborg Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed i hjemmepleje- og sygeplejen samt plejecentrene i perioden december 2020 til oktober 2022.

”Formålet har været at skabe mere tid og tryghed hos borgerne i ældreplejen, og det er vi lykkedes med. Vi har haft særlig succes på to områder: For det første omkring dokumentation, smartere arbejdsgange og tekniske ændringer. Vi har ryddet op i netop antallet af papirer, ændret i tekniske løsninger og skabt en anden måde at arbejde på. Samtidig har vi øvet os på at ændre kulturen internt for at komme i mål, men også i arbejdet med borgerne. Tidligere foregik dokumentation efter besøget, fordi medarbejderne havde en antagelse om, at det ville være uhøfligt at dokumentere hos borgerne. Men det viser sig, at de synes, at det er fint, der dokumenteres i hjemmet, fordi de bliver mere inddraget og alt registreres med det samme, så der ikke overses noget”, siger formand for Social-, Senior og Handicapudvalget Stephan Lydal i en pressemeddelelse..

Artiklen fortsætter under annoncen

”Og der har været rigtig god succes med at forenkle arbejdsgange og arbejde med tillid”, siger næstformanden i udvalget, Preben Storm.

”Der er lavet et stort arbejde i at ændre kulturen internt for at komme i mål. Grundindstillingen er, at alle løser opgaven som aftalt. Det viser et stort potentiale ved at fjerne en grad af kontrol og erstatte det med en fælles tillid til, at medarbejderne gør det, der er planlagt hos borgeren. Der skal dermed kun gives besked, hvis der er en afvigelse fra de planlagte handlinger, som næste vagt skal reagere på. Sønderborg Kommune er derfor i fuld gang med at udbrede resultaterne fra forsøget til drift i kommunens andre hjemme- og sygeplejedistrikter og plejecentre, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har medført, at mængden af interne beskeder halveret, og væsentligt færre medarbejdere bruger tid på at læse eksterne beskeder. I samarbejde med leverandøren af den elektroniske omsorgsjournal er 10 digitale arbejdsgange gentænkt, redesignet og forbedret. Det sparer medarbejderne for tid og frustrationer og minimerer risikoen for fejlindtastninger.

Samtidig er 92 papirskemaer udgået. I dag er der kun ét papirskema hos borgeren: medicinlisten. Alle andre papirskemaer er enten udgået eller integreret i det digitale system, så lovkrav efterleves, og dokumentationen er ens alle steder i kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bedre arbejdsglæde

Projektet har ikke kun givet mere tid og tryghed hos borgerne. Det har også løftet arbejdsglæden hos medarbejderne.

”Det er meget tydeligt at mærke. Medarbejderne har været direkte involveret i projektet gennem hele projektet, og dermed har de også være med til at finde løsningerne. Ikke kun i forhold til forenkling og dokumentation, men også i forhold til mere smidige arbejdsgange. Og så har vi i fællesskab fået fjernet nogle barrier, eksempelvis i forhold til at dokumentere i hjemmet sammen med borgerne, for så er medarbejderne sikre på, at de får alt med, når der dokumenteres med det samme. Hvilket også er med til at give et bedre arbejdsmiljø”, siger Anette Andersen Krogh, stabschef for Omsorg og Udvikling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er vejen frem

Det er vejen frem og godt for alle, at vi fjerner bureaukrati og papirarbejde og sikrer mere tid til omsorg og de ældre. Står det til Venstre, så skal vi fortsætte afbureaukratiseringen på de øvrige områder”, siger Ellen Trane Nørby.

”Børneområdet, folkeskolerne, handicapområdet og kommunens øvrige områder trænger også til at få fjernet bureaukrati og regler til gavn for borgere og medarbejdere”.

Du kan læse mere om afbureaukratiseringen her.

28. maj 2024 Politik, Sønderborg

Grøn omstilling var overskriften i EU-debat på Hotel Alsik

28. maj 2024 Politik

Danfoss og SYNERGI havde tirsdag eftermiddag sat scenen til en EU-debat på Hotel Alsik og den kom til at handle om den grønne omstilling. SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for, at Danmark begynder at bruge energien klogere – i industrien, i de offentlige bygninger og i de danske hjem. Det var bestyrelsesformanden for SYNERGI, […]

Læs mere...