Ingen planer for at højvandssikre området omkring Sønder Havnegade

Foto: Havvandstanden stiger frem mod 2100
Foto: Havvandstanden stiger frem mod 2100
3. februar 2022 Samfund Skrevet af: Redaktion

Som SønderborgNYT kunne fortælle i går, så forventes havvandstanden at stige med en meter frem mod 2100 og det betyder, at beboere og forretninger langs Sønder Havnegade må forvente mere havvand i gaderne fremover – og Sønderborg Kommune har ingen konkrete planer om højvandssikring for at imødegå den højere havvandstand.

”Der er endnu ikke foretaget nogen beskyttelse i forhold til forhøjet vandstand langs Nørre- og Sønder Havnegade. Vejene ligger meget lavt, og det bærer måden som husene er bygget på også præg af – med høj sokkel og højtsiddende døråbninger. Det har altid været et vilkår, at vejen ind imellem står under vand”, siger Lisbeth Møller Jensen, som er afdelingsleder ved Vand og Natur i Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ind til nu, er højvandet håndteret på bygningsniveau ved, at de nye byggerier er bygget i en højere kote.

”Det er noget, som der har været stigende opmærksomhed på efterhånden som projektet Byens Havn er skredet frem og i den seneste lokalplan må gulvkoten i stueetagen ikke ligge under kote 3-3,5 meter og eksempelvis ligger stuegulvet i Alsik på 4,5 meter. Men det hjælper ikke det eksisterende byggeri, eksempelvis de gamle fiskerhuse i Havbogade”, siger Lisbeth Møller Jensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere forhold gør det komplekst at sikre havnefronten i Sønderborg på en god måde.

”På nuværende tidspunkt er der ingen konkrete planer, men i den nye ‘Handleplan for Klimatilpasning’, som blev behandlet på mødet i Natur, klima- og Miljøudvalget i går onsdag, lægger op til, at der skal laves en strategi for, hvilken retning vi vil følge”, siger Lisbeth Møller Jensen.

Det er forvaltningen der er kommet med et forslag til ‘Handleplan for Klimatilpasning 2022’. I handleplanen er der opstillet indsatser, som skal sikre by og land mod forventede klimabetingede ændringer i nedbørsmængde og stigende vandstand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fokus de førstkommende år bliver at skabe et stærkt beslutningsgrundlag, så løsninger i risikoområder i kommunens byområder fastlægges og laves på et kvalificeret grundlag og enkelte steder viser planen, hvor der allerede nu kan gennemføres indsatser og laves skitseprojekter, oplyser Sønderborg Kommune.

17. april 2024 Politik, Sønderborg

Målsætningen med 77.000 indbyggere i 2030 holder ikke, siger politikere

17. april 2024 Politik

På mødet i Økonomiudvalget i dag, onsdag, blev der lagt en befolkningsprognose på bordet. Den bygger på tal fra Danmarks Statistik og de viser en befolkningsfremgang på 28 personer frem til 2028. Byrådet arbejder hen imod, at der er 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune i 2030. ”Årets befolkningsprognose understreger med al tydelighed, at vi ikke […]

Læs mere...