Nyt menighedshus kan skabe splid i Rinkenæs

9. marts 2018 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Sønderborg Kommune har modtaget en opfordring fra en borgergruppe i Rinkenæs om at rejse en ny fredningssag, der berører Rinkenæs Korskirkes matrikel nr. 352.

Baggrunden er, at menighedsrådet ønsker at opføre et nyt sognehus til kirken.

Borgergruppen mener, at sognehuset med sin udformning og ønskede placering 12 meter nord for kirken vil svække den landskabelige oplevelse af kirken og udsigten til fjorden væsentligt.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der vil være behov for en politisk stillingtagen til, om man ønsker at få lavet et konkret fredningsforslag til indstilling hos fredningsnævnet – eller om sagen skal sættes i bero og eventuelt tages op til vurdering, når kommunen evt. har modtaget en konkret ansøgning fra menighedsrådet om et revideret sognehusprojekt.

Artiklen fortsætter under annoncen

På tirsdag skal de folkevalgte i Teknik- og Milæjøvalget beslutte, hvad de vil – eller måske ikke vil.