Sønderborg Kommune satser på vindmøller på vand – ikke på land

15. maj 2019 Samfund

Vindmølleselskabet Wind Estate vil inden sommer aflevere en ansøgning til Sønderborg Kommune, om at opføre fire land-vindmøller ved Avnbøløsten, men meget tyder på, at det bliver op ad bakke for selskabet at få tilladelse til at placere vindmøllerne langs motorvejen.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, fortæller til SønderborgNYT, at Sønderborg Kommune satser på vindmølleparken Lillebælt Syd – og ikke vindmøller på land.

”I 2013 blev vi i byrådet enige om at afvente en undersøgelse af eventuelle helbredspåvirkninger af vindmøllestøj samt retningslinjer for, hvordan vi som forvaltning skal håndtere fremtidige ansøgninger om vindmøller på land. Siden dengang har et enigt byråd besluttet at satse på vindmølleparken Lillebælt Syd og det synes jeg er en god og fornuftig beslutning”, siger Aase Nyegaard til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aase Nyegaard understreger, at hun ikke kan udtale sig om de konkrete planer for eventuelle vindmøller ved Avnbøløsten, fordi forvaltningen endnu ikke har modtaget en ansøgning.

Venstre

Tage Petersen fra Venstre oplyser, at Venstre ikke kan være med til at der sættes vindmøller op ved Avnbøløsten:

“Spørgsmålet om landvindmøller blev jo sparket til hjørnespark i 2013, hvor vi blandt andet ville afvente nogle undersøgelser af eventuelle sundhedsskadelige påvirkninger og mig bekendt er alle disse undersøgelser ikke afsluttet endnu. Vi har iøvrigt sagt, at vindmøller på land kræver enighed blandt naboerne inden for en kilometers afstand og de sundhedsmæssige konsekvenser skal være belyst. Llige nu har vi fokus på at få godkendt vindmølleparken Lillebælt Syd, som vil give et stort bidrag til vores ProjektZero-vision”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgmesterpartiet

Ganeswaran Shanmugaratnam og Rikke Lock Harvigr fra Socialdemokratiet siger til SønderborgNYT, at udvalget selvfølgelig vil behandle en eventuel ansøgning på lige fod med andre ansøgninger ud fra en politisk drøftelse baseret på den samlede faglig vurdering:

“Det med store møller på land har vi før undersøgt som en del af ProjectZero-visionen og det medførte en del bekymringer omkring den lavfrekvente støj. En bekymring vi har taget alvorligt. Derfor startede vi processen med kystnære havvindmøller som vores primære fokus”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vindmølleparken Lillebælt Syd har været – og er fortsat – genstand for mange kritiske røster, særligt fra borgerne på Helnæs, som blandt andet luftede deres utilfredshed på et borgermøde i Helnæs Forsamlingshus i november måned sidste år.

”I april måned sidste år godkendte et enigt byråd ProjectZeros Roadmap2025, som beskriver 50 konkrete handlinger, som vi i Sønderborg-området skal gennemføre for at komme tættere på målet om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029 og den vindenergi vi skal bruge, skal leveres fra vindmølleparken Lillebælt Syd”, siger Aase Nyegaard til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

I december måned sidste år afleverede Sønderborg Forsyning den foreløbige rapport om mulige miljøpåvirkninger ved Vindmølleparken Lillebælt Syd,til Energistyrelsen, som skal kvalitetssikre rapporten, hvorefter der bliver en offentlig høring.

I marts måned blev et forskningsprojekt om mulige sammenhænge mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter fremlagt af  Sundheds- og Ældreministeriet, men ifølge Tage Petersen fra Venstre, er der er ifølge forvaltningen ikke kommet nogen formel redegørelse fra Sundhedsstyrelsen og det er heller ikke drøftet politisk i byrådet.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk
30. september 2022 Politik, Sønderborg

Tirsdag afgøres det om Skøjtebanen kommer op

30. september 2022 Politik

Skøjtebanen i Sønderborg åbner normalt hvert år i november eller december afhængig af vejret. Elforbruget til opbygning og til at fryse is på banen er højt. Det samme er de tekniske vedligeholdelsesomkostninger. På tirsdag skal Teknik-, By- og Boligudvalget beslutte, om Skøjtebanen skal stilles op eller om den ikke skal. Forvaltningen anbefaler, at skøjtebanen ikke […]

Læs mere...