Alsion: Byggesag med 30.000 sider bilag er slut

27. november 2013 Uncategorized

Pressemeddelelse:

For seks år siden blev Alsion i Sønderborg indviet, og nu har voldgiftsretten afsagt kendelse, så også byggesagen kan afsluttes.

Hovedproblemstillingen i sagen var spørgsmålet om årsag til og ansvar for byggeriets forsinkelse, der affødte tilbageholdelse af honorarer og opkrævning af dagbod. Derfor lå det allerede under opførelsen af Alsion klart, at en voldgiftssag skulle afgøre en række spørgsmål, hvis et forlig ikke blev indgået.

Nu er kapitlerne i sag om Alsion sluttet.

Nu er kapitlerne i sag om Alsion sluttet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byggeriet gik i gang i august 2004 og var oprindeligt af bygherrerne planlagt til at skulle være færdigt med fælles aflevering den 1. juni 2006. Den fælles aflevering fandt sted den 18. april 2007.

Anmodningen om voldgiftssagen blev indgivet i 2008, og voldgiftsretten blev indledt på Alsion i juni i år og er gennemført over 35 retsdage i dette efterår, hvor et stort antal vidner har suppleret de 84 ringbind med ca. 30.000 sider, som er indgået i sagen.

Kendelsen fra voldgiftsrettens fem dommere ligger samlet set inden for de økonomiske rammer, Alsions fire bygherrer har imødeset. Bygherrerne udtrykker derfor også tilfredshed med rettens kendelse, der indebærer en samlet efterbetaling til entreprenører og totalrådgiver på 35,6 mio. kr. plus moms og renter i de år, der er gået siden byggeriet blev opført. Hertil skal lægges sagsomkostninger på ca. 3 mio. kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kammeradvokaten har ført sagen for de fire bygherrer, som fordeler efterbetalingen til entreprenørerne NCC og Bravida og totalrådgiveren 3XN og omkostningerne til advokatbistand i forhold til ejerskabet således:

(Nedenstående beløb er oplyst inklusive renter og omkostninger)

Bygningsstyrelsen 39,4 mio. kroner, Forskerpark Syd A/S 15,8 mio. kroner, Fonden Koncertsalen Alsion 7,2 mio. kroner, og Sønderborg Kommune 3,5 mio. kroner.

Ejerne har forberedt efterbetalingen. Bygningsstyrelsen har afsat midler til efterbetalingen. Forskerparken finansierer ved en kapitaltilførsel og henvender sig til de 41 aktionærer om en sådan, og Sønderborg Kommune har i regnskabet for 2012 vurderet, at en afslutning af byggesagen vil koste ca. 10 mio. kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bygherrerne siger i en fællesudtalelse efter rettens kendelse:

– Fra byggestart til indvielse har opførelsen af Alsion været kendetegnet ved, at alle byggeriets parter løste opgaverne, der sikrede byggeriets færdiggørelse, og parterne er glade for, at også den juridiske og økonomiske del af byggesagen nu endeligt er afsluttet.

Alsion er et fantastisk byggeri med store arkitektoniske og funktionelle kvaliteter med universitet, koncertsal, forskerpark og hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester. Som bygherrer og ejere glæder vi os dagligt over, at det meget omfattende og komplicerede byggeri med over 28.000 kvadratmeter er lykkedes.

Skrevet af: Ole [email protected]
6. december 2023 Politik, Sønderborg

Tysk rederi vil sejle faste ture mellem Flensborg og Sønderborg

6. december 2023 Politik

Et tysk rederi har henvendt sig til Sønderborg Havn og Sønderborg Kommune med ønske om at starte en fast turbåd mellem Flensborg og Sønderborg fra midten af marts måned. Rederiet ønsker at sejle to til tre gange dagligt med op til 50 passagerer mellem Flensborg og Sønderborg til ultimo oktober. Sikkerhedsregler siger, at området, hvor […]

Læs mere...
>