Folketingskandidater holdt valgtaler i Kongevejsparken

1. maj 2019 FV19

Onsdag middag var de røde faner på plads i Kongevejsparken i Sønderborg, hvor 1. maj skulle markeres med taler om solidaritet og sammenhold.

Der deltog væsentligt flere i arrangementet i år end der gjorde sidste år, hvor regnen silede.

I takt med at tiden gik, gik en stor del af deltagerne dog hjem, fordi det var ret koldt at være i parken.

Hvad med Danmark?

Hvad vil vi egentlig med Danmark hvis det lykkes at få et regeringsskifte efter valget?

Det spørgsmål stillede folketingspolitiker Benny Engelbrecht i sin 1. maj-tale – og han kom selv med nogle bud:

Artiklen fortsætter under annoncen

“Jeg vil holde en hånd under velfærden. Hvis vi skal have råd til et velfærdssamfund, der er for alle, så skal vi sætte en stopper for de store besparelser. Det drejer sig ikke kun om de ældre, der har ret til en værdig alderdom, men også om børnene. Børnene, der er vores fremtid. Og vi skal investere i at hjælpe dem godt på vej”.

“Jeg vil sikre gode uddannelser i hele landet. Vi er afhængige af, at vi hele tiden bliver dygtigere. Derfor nytter det ikke noget at blive ved med at spare på uddannelserne. I stedet skal vi investere i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Vi skal investere i erhvervsskolerne, så flere bliver tømrere, industriteknikere og smede. Og vi skal give dem, der står uden for arbejdsmarkedet bedre muligheder for at efteruddanne sig. Vi skal have alle med, og det kræver flere sønderjyske uddannelser”.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Jeg vil gå imod centraliseringen og få nærheden tilbage. Centralisering har trukket Danmark skævt, især i Sønderjylland. Det skaber en alt for stor utryghed. Derfor vil jeg arbejde for at få de nære uddannelsestilbud tilbage. Jeg vil arbejde for at få det synlige politi tilbage. Jeg vil arbejde for at beholde de nære sygehuse”.

Husk børnene

Inden  Benny Engelbrecht fik ordet, talte SFs Nanna Bonde, der tog afsæt i børn.

“1. maj og der er stadig meget at kæmpe for. Hvert femte barn i daginstitutionerne har stress-symptomer”.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det får nogle af børnene til at råbe højt, andre til at slå og bide og der er også en del, der bare bliver stille. Den sidste gruppe er den mest bekymrende”, sagde folketingskandidaten.

“Vi skal have flere voksne ind i børneinstitutionerne, så der er nogle, der holder øje med vores børn”.

Talte for Metal-lærlinge

Emil Korff Petersen fra Dansk Metals Ungdom talte om, hvoprdan man i Dansk Metal arbejder for at få flere Metal-lærlinge med i fællesskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det vil være rigtigt dejligt med flere smedelærlinge i Dansk Metals ungdom, så vi laver arrangementer for de unge”, sagde Emil Korff Petersen i sin tale.

Murer Mette Schak Dahlmann fra Tønder fortalte om det at være kvinde, murer og lesbisk.

Senere var Enhedslistens folketingskandidat oppe og tale – det samme var borgmester Erik Lauritzen.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
7. december 2021 112, Sønderborg

Miljøvagten holder øje med spildt mælk

7. december 2021 112

Tirsdag eftermiddag har der været et uheld med mælk hos en virksomhed på Ellegaardvej i Sønderborg. Det betyder, at cirka 1000 liter mælk er løbet i afløbet og derfra videre til Ulkebøldam. Det betyder, at Ulkebøldam kan få en smule misfarvning i de kommende dage. Lige nu kan man se misfarvning af vandet i gl. […]

Læs mere...