Generationsskifte i Danfoss: Jørgen og Peter Mads Clausen giver stafetten videre til næste generation

26. marts 2021 Erhverv

Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausens Fond gennemfører nu et længe planlagt generationsskifte i ejerfamilien. Det betyder, at Jørgen Mads Clausen i Danfoss A/S og Peter Mads Clausen i Bitten & Mads Clausens Fond efter en passioneret indsats til gavn for Danfoss og Fonden i 2022 giver stafetten videre til næste generation af familien.

Timingen er ideel og sikrer stabilitet omkring Danfoss A/S og Fondens virke, hvilket er helt afgørende, særligt i en periode, hvor Danfoss positionerer sig skarpt i den globale konkurrence, og hvor virksomheden med Fondens aktive opbakning foretager store investeringer i at sikre fremtidig vækst og udvikling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skriver Danfoss i en pressemeddelelse.

Fonds- og familieejerskabet bag Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausens Fond er fundamentet for at sikre langsigtet succes og for at realisere det enorme potentiale, som Danfoss har, ikke mindst i en verden hvor den grønne omstilling er en helt uomgængelig udfordring.

Danfoss har udviklet sig markant og er vokset til i dag at være en af verdens førende teknologivirksomheder, med flere end 27.000 medarbejdere i mere end 100 lande. Når opkøbet af Eaton Hydraulics falder endeligt på plads i løbet af foråret, vil medarbejderstaben vokse til ca. 38.000.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bitten & Mads Clausens Fond, der i år fylder 50 år, har udviklet sig hånd i hånd med Danfoss, og har sat sit tydelige aftryk i hele den sønderjyske region med eksempelvis Universe Science Park, Byens Havne, Syddansk Universitet og det helt nye Alsik Hotel.

Der er tale om et grundigt forberedt og planlagt generationsskifte, som vil fastholde den positive udvikling i Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausens Fond, og som understreger familieejerskabets historiske ejer- og tilhørsforhold til virksomheden og Fonden. Samtidig understreges det, at familien er meget optaget af at fortsætte det tætte og tillidsfulde samarbejde med bestyrelserne og ledelsen i såvel virksomheden og Fonden.

Artiklen fortsætter under annoncen

I fremtiden vil familieejerskabet i Danfoss A/S og Fonden være repræsenteret som følger:

Mads Clausen, der er søn af Anette og Jørgen Mads Clausen, bliver nyt medlem af bestyrelsen i Danfoss A/S. Han fortsætter som medlem af bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond, hvor han har siddet siden 2015.

Mads-Peter Clausen, der er søn af Anne-Dorthe og Peter Mads Clausen, bliver nyt medlem af bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond. Han fortsætter sit hverv i bestyrelsen for Danfoss A/S, hvor han har været medlem siden 2014.

Artiklen fortsætter under annoncen

Således er familieejerskabet i fremtiden repræsenteret i Danfoss A/S’ bestyrelse af Mads-Peter Clausen og nu Mads Clausen.

I Bitten & Mads Clausens Fond er Jens Martin Skibsted, søn af Bente Skibsted, allerede medlem, idet han indtrådte i 2012, ligesom Mads Clausen indtrådte i 2015. Og i 2022 indtræder også Mads-Peter Clausen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ejerforholdet såvel som den strategiske retning i Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausens Fond fortsætter uændret.

“Jeg har haft den store glæde at få mulighed for at bidrage til at videreudvikle mine forældres livsværk, og jeg har været med til at tage ansvar for at gøre Danfoss endnu mere international og til at blive den stærke teknologipartner, som virksomheden er i dag”, siger Jørgen Mads Clausen.

“Danfoss er i dag en globalt førende koncern, som er markedsledende ikke alene i Europa, men også i Kina og USA med snart op imod 100 fabrikker globalt. Jeg er særligt stolt over, at vores virksomhed er helt centralt placeret i den grønne omstilling og i de mega trends, som forandrer verden i disse år”.”Jeg ved, at både ledelsen og bestyrelsen vil udvikle Danfoss i den rigtige retning, ligesom jeg ved, at familiens og ikke mindst tredje generations dybe engagement i virksomheden og i Sønderjylland vil fortsætte ufortrødent,” siger Jørgen Mads Clausen.

Peter Mads Clausen ser også frem til, at næste generation kan sætte deres præg på udviklingen.

”Jeg har siden min ungdom haft det privilegium at arbejde i Danfoss og også deltaget i bestyrelsesarbejdet. Jeg glæder mig over, at Danfoss alle dage har udviklet sig fantastisk positivt, og at virksomheden fortsætter rejsen. Danfoss’ løsninger har aldrig været mere relevante inden for den grønne omstilling og bæredygtighed. Jeg er stolt over, at vi med ProjectZero kan demonstrere vejen til en bæredygtig fremtid, der gør Sønderborg CO2 neutral i 2029″.

“I de seneste godt 20 år har jeg været formand for Bitten og Mads Clausens Fond. Fondens primære aktiviteter har været at støtte op om og investere i initiativer til vækst og udvikling i det omkringliggende samfund. Det gør mig både glad og stolt, at jeg og Fonden har kunnet bidrage til at understøtte den landsdel, som jeg og min familie sætter så højt. Og indsatsen bærer frugt og er medvirkende til, at Sønderjylland i dag står stærkere”.

“Vi begynder i dag at kunne se de positive effekter heraf inden for uddannelses- og studiemiljøer, infrastruktur, kultur, sport, turisme, bosætning med mere”, siger Peter Mads Clausen

Tiden er nu kommet til at tre medlemmer fra næste generation i Clausen-familien skal videreføre arbejdet i Fonden – ’Til Gavn for Danfoss’.

Både Jørgen Mads Clausen og Peter Mads Clausen er stolte over at have generationsskiftet på plads og at kunne sikre den nødvendige stabilitet i både Fonden og Danfoss for de næste mange år. De ser med stor tilfredshed på Danfoss’ positive udvikling, og udtrykker glæde over, at tredje generation i familien nu viser deres loyalitet over for virksomheden og fonden ved at melde sig klar til at påtage sig et større ansvar i fremtiden.

Jørgen Mads Clausen og Peter Mads Clausen vil med deres velkendte engagement og indsigt, fortsat supportere både Danfoss og Fonden.

Den endelige konstituering inklusive rollefordeling i bestyrelserne i Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausens Fond vil ske ved henholdsvis årsmødet og generalforsamlingen i 2022.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk