Debat: Politikerne får altid deres vilje igennem i byggesager

16. marts 2023 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Arne Nielson, Sønderborg, skriver:

Borgmester Erik Lauritzen er atter ude med en bagatellisering af alvorlige, dokumenterede, kommunale svigt og det er jo ikke første gang, at en byggesag eller -tilladelse går gruelig gal. Jeg kan eksempelvis nævne Den Tyske Børnehave i Broager, som kun kunne bygges under anvendelser af fifleri med hensyn til en ændring af lokalplanen. Fordi embedsværket havde vurderet sagen fakta forkert og dermed var tvunget til en såkaldt tillempning således, at det tyske mindretal og Slesvigsk Parti fik deres børnehave. Borgernes berettigede protester blev fejet bordet, politikerne fik deres vilje ført igennem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen med de store sommerhuse i Mommark og deres manglende lovlighed er atter et veldokumenteret bevis på kommunal ansvarsfraskrivelse, hvor man fravælger gældende lovgivning. Nu er Erik Lauritzen og hans proselytter alvorligt bekymrede for et økonomisk krav fra de bygherrer – som har fået den kommunale udstedte byggetilladelse – såfremt at sommerhusene ikke kan bygges.

Vi er nu kommet til følgende faktum: Borgmester Erik Lauritzen lyver aldrig, men han fortier atter den korrekte sandhed og lader borgerne betale regningen for den nu planlagte lovliggørelse af sommerhusene og det samtidig med, at systemet ’pisser på’ de sommerhusejere, som altid har skullet overholde den for området gældende lokalplan. Fremadrettet skal de være belastet med gener fra en stor trafik gennem det eksisterende sommerhus område.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvordan opstår så disse bemærkelsesværdige fejlbehandlede byggesager. Der er i kommunen ansat en embedsdame, Chef for Plan og Myndighed, Sille Marcussen Dall, der atter – ligesom i sagen med børnehaven i Broager – slipper behændigt fra sit ansvar i det fejlbehæftede udførte arbejde.

Hvilket ansvar den nu fratrådte direktør, Bjarke Eriksen, har i denne sag, bør der kunne oplyses om og også om hvorvidt den forhenværende udvalgsformand, Åse Nyegaard, kan gøres medansvarlig for det indtrufne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Sønderborg Kommune har igen leveret dokumenterede beviser på et embedsapparat, der ikke – og aldrig – kommer til at virke således, at gældende bliver overholdt.

Ansvaret skal alene pålægges vores kommunaldirektør Tim Hansen og i sidste ende borgmester Erik Lauritzen.

Ingen kvaler, borgerne betaler.

Redaktionen: Både borgmester Erik Lauritzen og forvaltningsdirektør Willy Feddersen har læst debatindlægget – ingen af dem ønsker at kommentere på indholdet.

18. juli 2024 Augustenborg, Samfund

Bosted har fået bugt med magt og tvang

18. juli 2024 Augustenborg

På det socialpsykiatriske botilbud, Hertughaven, i Augustenborg var op mod ti tvangsindlæggelser hver måned, et højt antal magtanvendelser og konflikter – nu er magt og tvang er minimeret, høj faglighed og beboerinddragelse er i fokus – og den regionale psykiatri er en vigtig samarbejdspartner i hverdagen, skriver Socialpædagogerne. ”Vi har sat ind på flere parametre. […]

Læs mere...