Fremtidens boliger bliver smarte – og elektrificeret

29. januar 2019 Samfund

Tirsdag dannede Alsion i Sønderborg rammen om en workshop, som handlede om, at omstille den nuværende bygningsmasse gennem energieffektivisering og grøn energiproduktion.

De omkring 60 deltagere fra det meste af Sønderjylland brugte dagen på at dele erfaringer, med henblik på at finde de mest inspirerende eksempler som de kunne tage med hjem og arbejde videre med, herunder metoder som kan accelerere energirenoveringen i byernes bygningsmasse.

Workshoppen startede med en række korte inspirationsoplæg, hvor adm. direktør Peter Rathje fra ProjectZero, bød velkommen og slog fast, at særligt bolig energirenoveringer er et særdeles vigtigt fokusområde, når der skal skabes en grønnere fremtid, så der sker energibesparelser, en bedre udnyttelse af energien og at energien, der skal forbruges, kommer fra vedvarende energikilder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Husene bliver smarte
Fremtidens huse bliver fyldt med teknologi der er med til at skabe et godt indeklima, god komfort samt bedre livskvalitet, hvor fokus er på fleksibilitet og boliger, der forsynes med vedvarende energi.

”Byggebranchen er meget traditionel i dag og det er forbrugerne også, så derfor skal der ske en adfærdsændring og tænkes helt anderledes, når et hus skal bygges eller renoveres”, fortalte Theis Passer, som er direktør i virksomheden AVI, der rådgiver private boligejere i forbindelse større ombygninger eller nybyggeri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Theis Passer kom med eksempler på fremtidens bolig der automatisk tilpasser sig familiens behov, og med intelligente kontakter, fjernbetjeninger, iPad/tablet eller computere, hvor man let og hurtigt kan styre belysning, varme, internet, underholdning, vinduer, gardiner og persienner.

Når huset forlades, sørger systemet for at slukke alt lys i boligen, lukke vinduer ligesom persiennerne lukker, når solen får temperaturen til at stige over en bestemt temperatur og alt kan følges online.

Artiklen fortsætter under annoncen

SønderborgNYT interviewede Theis Passer fra virksomheden AVI, om fremtidens intelligente huse og vi spurgte også Henning Brock fra home i Sønderborg, om køberne af huse tænker på intelligente huse med et lavt energiforbrug, når det rigtige hus skal findes. Du kan se tv-interviews HER.

Data skal hjælpe med den grønne omstilling
Hvert sekund produceres der tusindvis af datastumper og fremtidens grønne omstilling er afhængig af, at data indsamles, struktureres og anvendes, så data udgør et intelligent grundlag for den grønne omstilling.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Data skal man kunne stole på og valide data er nøglen til arbejdet med eksempelvis opbygning af elnet, fremtidens smarte hus og anden planlægning af energiforbrug. Automatiske elmålere er et eksempel på, hvordan alle husstande i Syddanmark sender daglige data om den enkeltete families elforbrug og ved at benytte de indsamlede data, kan forbrugere selv se sit forbrug ligesom data kan bruges til at styre produktionen af eksempelvis”, fortalte Hanne Rasmussen som er Senior Sales Specialist hos KMD.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fremtidens leverandør af en energistyringsløsning er, ifølge KMD, også en dataformidler. En dataformidler, der via en fleksibel platform kan hente og videresende energidata i alle formater fra alle kilder, og som kan analysere energidata og præsentere dem for forskellige interessentgruppe som kan bruge dataene til eksempelvis at nedbringe energispildet i bygninger.

Kommunernes strategiske energiplanlægning
Klimachef Morten Westergaard fra Middelfart kommune, fortalte om kommunens strategiske energiplanlægning:

”Det er vigtigt og der skal handles nu og derfor skal vi hele tiden fortælle politikerne og borgerne om, hvorfor det er vigtigt at skabe et grønne samfund og være et CO2 netto-nul samfund i 2050”, fortalte Morten Westergaard og gav en række konkrete eksempler og konsekvenser på, hvad den globale opvarmning har betydet for klodens tilstand.

Middelfart Kommunes strategi er at blive en grøn vækstkommune og det sker i et samarbejde med andre kommuner, blandt andet ved at skabe et fællesskab om privates indkøb af varmepumper. Kommunen har blandt andet implementeret nye løsninger, eksempelvis geotermi boringer, både i den kollektive forsyning, men også hos den private borger. Et geotermianlæg henter omkring 40 graders varmt vand op fra undergrunden og pumper det ud i fjernvarmesystemet. Derudover er energirenoveringer og bæredygtigt byggeri et vigtigt fokusområde for Middelfart Kommune.

Middelfart Kommuner er en del af Energibyerne der har indledt et samarbejde for at skrue op for den grønne omstilling. De syv byer vil gøre sig selv og Danmark fri af fossile brændsler hurtigst muligt og vil dele viden om energieffektive løsninger, borgerinvolvering og planprocesser med høj effekt. De syv energibyer er Frederikshavn, Horsens, Høje – Taastrup, Middelfart, Ringkøbing – Skjern, Skive og Sønderborg.

Energisystemerne bliver komplekse
Fremtiden bringer udfordringer for energisystemerne, når der skal opstilles til et grønne samfund og direktør Morten Hartmann fra Haderslev fjernvarme fortalte om, hvordan fremtidens energisystem er meget kompleks med blandt andet biogas, brintproduktion, vindenergi og den stigende elektrificering af blandt andet transportområdet.

”Vi kommer til at se på samspillet i vores energisystemer, eksempelvis lagring af energi, hvilket kræver store investeringer når der kommer meget strøm fra vindmøller og jeg opfordrer til, at alle tænker over, hvor man får mest energi for energi-investeringerne og sikre, at energien bruges de rigtige steder på de rette tidspunkter,” fortale Morten Hartmann fra Haderslev fjernvarme, der også forventer en strammere regulering og øget liberalisering af hele energisektoren, hvilket kan udfordre  fremtidens energisystemer.

El-systemet udfordres
ifølge chefkonsulent Jacob Andreasen fra Evonet har Danmark i dag et stærkt elnet med en høj forsyningssikkerhed og en konkurrencedygtig pris i forhold til andre europæiske lande.

”Når boligopvarmningen skal transformeres til el og el-bilerne for alvor begynder at rulle ind i byerne, så skal vi i gang med at se på, hvordan vores elnet skal møde fremtidens krav til energiproduktion med varierende elpriser samt et markant øget forbrug af el hos borgerne og virksomhederne”, fortalte Jacob Andreasen fra Evonet som driver, vedligeholder og udbygger elnettet, som forsyner 325.000 hjem og virksomheder i Syd- og Sønderjylland og dele af Nordjylland.

Efter de korte inspirationsoplæg gik deltagerne i gruppearbejder, hvor dages oplæg blev diskuteret.

Workshoppen er en del af EU-projektet ’Act Now!’. Projektet sætter særlig fokus på, hvordan man identificerer, involverer og uddanner de lokale nøgle-aktører i udfordringen og med målet at skabe konkrete handlinger og resultater for et grønnere samfund.

I Sønderborg er netop energirenoveringen af bygningsmassen et af de væsentlige områder, som ProjetZero har fokus på, for at nå i mål med visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

Workshoppen blev gennemført som en del af ’Interrreg Baltic Sea Region ActNow projektet’, som 10 byer deltager i, herunder Sønderborg. Projektet understøtter den tværkommunale strategisk energiplanlægning, hvor Sønderborg Kommune samarbejder med Aabenraa, Tønder og Haderslev kommuner om at sikre den bedste og billigste energi-infrastruktur.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk
27. juli 2021 REGIONALT, Debat

Debatindlæg: PLO skal leve op til aftalerne om drift af Lægevagten

27. juli 2021 REGIONALT

Regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet, skriver: I sommervarmen har der i pressen været flere historier om lange, ja urimelig lange svartider hos lægevagten i Region Syddanmark. Dette er på ingen måder acceptabelt og i direkte modstrid med den kontrakt, som regionen har indgået med PLO – Praktiserende Lægers Organisation – der driver Lægevagten på vegne af […]

Læs mere...