Generalforsamlingen er klaret – og Nordborg Golfklub er klar til sæsonen

11. marts 2018 Kultur

Efter den ordinære generalforsamling  efterfølgende konstituering er Nordborg Golfklub klar til den forestående sæson.

Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen består i 2018 af:

Hans Oluf Reimer Hansen blev genvalgt og fortsætter som formand.

Bent Nielsen fortsætter som næstformand.

Marie Petersen blev genvalgt og fortsætter som sekretær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Christian Christensen blev genvalgt og fortsætter som markedsføringsansvarlig.

Morten Andresen blev genvalgt og fortsætter som sports- og nybegynderansvarlig.

Jens K. Simonsen fortsætter som kasserer.

Hans Norup-Jensen fortsætter som baneudvalgsformand.

Kirsten Pinholdt bliver Æresmedlem. Foto: Nordborg Golfklub

Godt 70 fremmødte medlemmer bakkede bestyrelsen op og godkendte beretningen og det fremlagte regnskab. Efterfølgende blev også bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2019 vedtaget.

Formanden berettede om årets gang og fokuserede på klubbens to største aktuelle udfordringer: Et svagt faldende medlemstal og en bane plaget regnvand og mangelfuld dræning. Han fremhævede desuden den stabile støtte fra vore trofaste sponsorer samt den kolossale, frivillige indsats, som rigtig mange medlemmer yder i det daglige.

Der blev fremlagt et regnskab hvor driftsresultatet efter afskrivninger, finansielle og ekstraordinære poster var kr. 166.000. Hvilket må betegnes som tilfredsstillende, skriver golfklubben i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen præsenterede også et budget for 2018 og en oversigt over årets fokus-områder, hvor især Projekt 25 – banerenoveringsprojektet – indtager en fremtrædende plads.

Og så sluttede generalforsamlingen med udnævnelse af et æresmedlem: Kirsten Pinholdt blev belønnet for stort engagement og stor gavmildhed gennem næsten hele klubbens 25-årige historie.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk