Grænsetrekanten ændrer lidt på strukturen

20. februar 2015 Politik

Samarbejdet i Grænsetrekanten ønsker en ny samarbejdsform, som er beskrevet i et kommissorium. Samarbejdet ønskes forankret i et relevant fagudvalg for at sikre en bred politisk forankring i den enkelte kommune. Det bliver således dette fagudvalg, der løbende skal bidrage med input til samarbejdet.

Peter Jørgensen skal sammen med Stephan Kleinschmidt og borgmesteren holde Sønderborgs fane højt i grænsetrekanten.

Peter Jørgensen skal sammen med Stephan Kleinschmidt og borgmesteren holde Sønderborgs fane højt i grænsetrekanten.

Til den politiske styregruppe udpeger hver kommune borgmester og udvalgsformand for det politiske udvalg, hvor grænsetrekantssamarbejdet forankres. Herudover udpeges yderligere en repræsentant fra kommunalbestyrelsen for at opnå bred forankring af samarbejdet.

Af styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommune fremgår, at Udvalget for Kulturel og Regional Udvikling varetager opgaverne med samarbejdet i Grænsetrekanten.

Forvaltningen foreslår derfor, at samarbejdet forankres i Udvalget for Kulturel og Regional Udvikling, og at det er formand og næstformand fra det udvalg, der – foruden borgmesteren – repræsenterer Sønderborg Kommune i Grænsetrekantssamarbejdet.

Det er nu op til Byrådet at pege på Erik Lauritzen, Stephan Kleinschmidt og Peter Jørgensen, så de kan repræsentere Sønderborg i samarbejdet.

Trekanten tegnes af Flensborg, Sønderborg og Aabenraa.

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk