Læserindlæg: Get2Sport-samarbejde -Ja tak

Get2Sport på Nordals Skolen. Pressefoto
Get2Sport på Nordals Skolen. Pressefoto
10. juni 2024 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Byrådsmedlem Jesper Larsen, Socialdemokratiet, skriver:

Jeg er, på børn og unges vegne, meget glad for ,at jeg fra Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab fik opbakning til mit forslag omkring Get2Sport. Jeg håber nu på opbakning til et samarbejde med Get2Sport, som skal politisk behandles på onsdag.

Flere børn og unge skal være en del af det frivillige foreningsliv som medlemmer, trænere og ledere. De skal opleve at indgå i sunde, fællesskabende fritids- og foreningstilbud på tværs af sociale skel og derved bidrage til og være en del af et velfungerende og mangfoldigt idræts- og foreningsliv i vores kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg er ikke tvivl og det er forskningen heller ikke; børn og unge, som er en del af aktive fællesskaber, trives bedre og klarer sig bedre både i skolen og på arbejdsmarkedet. Derfor ønsker Socialdemokratiet at Sønderborg Kommune indgår samarbejde med Get2Sport.

Get2Sport handler om inklusion i foreninger, fællesskaber og sunde miljøer. Get2Sport handler altså om alle børn og unge og om, hvordan flere kan blive en del af aktive fællesskaber på tværs af sociale skel og udsathed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det nationale forsknings -og analysecenter for velfærd udkom i 2022 med en rapport om netop Get2Sport og den viser tydelige resultater. Den peger bl.a. på, at idrætten har et positivt bidrag til børn og unges livsmestring og viser at 90 procent af de idrætsaktive børne og unge svarer, at de er glade for deres liv og har det godt. Det er langt flere end for børn, som ikke er idrætsaktive. Desuden tegner rapporten et billede af, at foreningslivet tilbyder et fællesskab, som er attraktivt for børn og unge at være en del af – også uden for selve træningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmarks Idrætsforbund udviklede Get2Sport-konceptet i 2005 for at øge inklusionen af udsatte børn og unge i det organiserede idrætsforeningsliv. Get2Sport-indsatsen skal bidrage til et alsidigt og velfungerende foreningsliv, hvor der støttes op om de frivillige kræfter og om at inkludere udsatte børn og unge i foreningerne. I 2020 var der 63 Get2Sport-foreninger i 26 kommuner.

18. juni 2024 Erhverv, Sønderborg

SDU-studerende er klar til at hjælpe grænseregionens SMV’er

18. juni 2024 Erhverv

Med sit fokus på digitalisering, automatisering og bæredygtighed har Interreg-projektet ARTEMIS faciliteret frugtbare samarbejder mellem studerende og lokale virksomheder, hvilket har bidraget til nye ideer og bæredygtige løsninger. “Vores tilgang til at lave det perfekte match mellem talentfulde studerende og ambitiøse virksomheder har skabt en række innovative løsninger, der ikke kun fremmer bæredygtighed, men også […]

Læs mere...