Nu er der ny helhedsplan for Børn og Uddannelse

20. april Als-Sundeved

Et enigt Børne- og Uddannelsesudvalg sendte onsdag aften “Kvalitet i dagtilbud og skole – En Helhedsplan for Børn og Uddannelse” videre til Byrådet med de indstillede ændringer, som er kommet frem på baggrund af de høringssvarene.

Ændringerne er bl.a., at intensive læringsforløb allerede tilbydes på 4. og 5. årgang og der sættes gang i et pilotprojekt fra marts 2018 for at kvalificere passagen fra børnehave til skole, hvor målsætningen om endelig implementering først er fra marts 2019.

Helhedsplanen har en gennemgående tråd – der er fokus på børnenes trivsel og læring, uddannet personale og sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Der investeres tidligt, bl.a. med flere voksne i indskolingen, hvor der er øget samarbejde mellem lærere og pædagoger.

“Jeg er rigtig glad for denne tidlige investering men skal samtidig understrege, at det er vigtigt fortsat at anvende de erfaringer og inklusionsindsatser som skolerne lykkes med i dag. Og så er jeg glad for de mange de mange høringssvar, der giver os et godt grundlag for, at helhedsplanen bliver godt implementeret”, siger formanden Børne- og Uddannelsesudvalget, Erik Lorenzen i en pressemeddelelse.

Udvalgets næstformand, Tage Petersen, er glad for, at der nu arbejdes videre med en bredere og mere fleksibel løsning af gæstedagplejen i daginstitution og dagpleje og at dette forslag forelægges udvalget.

“Helhedsplanens sigte er, at skabe robuste unge der kan lykkes i livet og begå sig på arbejdsmarkedet. Dette understøttes også gennem det øgede samarbejde mellem dagtilbud, skole, psykologer, sagsbehandlere m.fl. samt i det øgede fokus på virksomhedssamarbejdet”, fortæller Erik Lorenzen.

Et løft til 40 millioner kroner

Der investeres ca. 40. mio. kr. i helhedsplanens kvalitetsløft. Noget sker via omlægninger indenfor de nuværende økonomiske rammer i Børn og Uddannelse, men helhedsplanen tilføres også ca. 12 millioner kroner.

“De 15 anbefalinger i kvalitetsarbejdet skal betragtes som en helhedsplan. Anbefalingerne understøtter og komplementerer hinanden, så målet med at skabe unge robuste mennesker, der kan begå sig i samfundet og få succes i egen udvikling – i og uden for arbejdsmarkedet – lykkes”, siger formanden for Børn og Uddannelsesudvalget, Erik Lorenzen og tilføjer:

“Vi skal gå fra at være gode til at blive fremragende de kommende år. Det kan vi gøre med at få ført helhedsplanens anbefalinger ud i livet,”.

Tage Petersen, næstformand i Børn og Uddannelse ser også frem til, at planen bliver ført ud i livet.

“Jeg er rigtig glad for, at vi med helhedsplanen får et ambitiøst kvalitetsløft af vores dagtilbud og skoler, så de unge fremover står endnu bedre rustet til voksenlivets udfordringer”, siger Tage Petersen.

De 15 anbefalinger:

 1. Øget ‘drengepædagogik’ i børnehaverne
 2. Pædagogen tilbage til børnene
 3. Fokus på mellemtrinnet
 4. Volumen i udskolingen
 5. Madordninger afprøves
 6. Lærere og pædagoger i 1.-3. klasse
 7. Forældreinvolvering
 8. Pladsanvisning – digital booking
 9. Distriktsinddeling, med forpligtigende Samarbejdsaftale
 10. Overgang til SFO 1. marts
 11. 100 procent dækningsgrad i dagpleje, gæstepleje i daginstitution og ens forældrebetaling
 12. Datainformeret ledelse
 13. Virksomhedssamarbejde og øget vejledning i de unges uddannelsesvalg
 14. Uddannet personale i dagtilbud og skole
 15. Specialviden er vigtigere end specialinstitution

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...