Politikerne skal se på hvor frit det frie valg er på STU-området

04. august Uddannelse

I den kommende uge skal politikerne i Børne- og Uddannelsesudvalget have en snak om STU, Særligt Tilrettelagt Undervisning, som er en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

“Vi har fået opgaven over i Børne- og Uddannelseudvalget fra Socialudvalget og i de to første år fulgte der penge med. Men det gør der ikke fremadrettet og iøvrigt rækker de medsendte penge ikke”, siger udvalgsformand Erik Lorenzen, der sammen med de øvrige politikere vil drøfte, hvad der så skal gøres.

“Kan vi gøre tingene billigere eller skal vi have en større og fast bevilling. Det skal vi have vendt”, siger han.

Sønderborg Kommune har tre lokale STU-tilbud og de er omfattet af en ordning, der gør, at de får et fast beløb hvert år. Det gør de på betingelse af, at kommunen så råder over et antal af pladserne.

“Den ordning skal vi måske bort fra, fordi den gør, at de unge ikke har valgmuligheder og det siger lovgivningen, de skal have”, siger Erik Lorenzen. Det kan gøres ved, at STU-stederne får betaling for hver elev, der rent faktisk er.

“I folkeskolerne får de jo også penge ud fra det reelle elevantal. Hvis der er 680 elever på en skole, så får skolen ikke penge for 700”, siger Erik Lorenzen til SønderborgNYT..

Der er også eksempler på steder udenfor kommunen, der tilbyder STU til unge til en lavere pris end lokale tilbud har.

Rigtigt godt

Formanden for Ligeværd i Sønderborg, Jørn Thrane, håber på, at politikerne afliver ordningen med at betale et bestemt antal lokale STU-pladser.

“Det vil give de unge bedre valgmuligheder og også gøre det lettere at vælge et døgntilbud udenfor kommunegrænsen”, siger Jørn Thrane til SønderborgNYT. Han mener, at der er en del af de unge mennesker, der har godt af at komme væk hjemmefra.

“På et døgntilbud kan den unge lettere folde sig ud end han eller hun kan derhjemme, hvor hele tiden er hjælpende hænder”, siger Ligeværd-formanden. Det er den rigtige løsning for en del af de unge.

“Vi skal ikke jage de unge ud af kommunen, men give dem nogle valgmuligheder – og et valg mellem tre muligheder er efter min mening ikke særligt frit”, siger Erik Lorensen.

“Det har udvalgsformanden helt ret i og derfor skal de unge have mulighed for at stykke nogle forløb sammen, der matcher de ønsker, som de har”, siger Jørn Thrane. Og skal kommunen betale for en tom plads, så bruges der jo 200.000 kroner på ingenting.

“I stedet for at bruge penge på tomme stole, så kan de bruges på at stykke nogle forløb sammen, der gavner den enkelte unge”, siger Jørn Thrane.

Fakta

Ungdomsuddannelsen skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser.

At uddannelsen skal planlægges individuelt betyder endvidere, at uddannelsestilbuddet som udgangspunkt ikke kan opfyldes ved at henvise til en bestemt institution eller et uddannelsesforløb, der er fælles for alle.

Med den store variation i målgruppen er der behov for forskelligartede uddannelsesforløb og uddannelsessteder.

I 2016 var prisen for et lokalt STU-forløb 210.000 kroner pr. elev. Det er steget til 206.610 kroner i 2017 og ventes at lande på 200. 970 kroner næste år.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...