Reglerne for ophængning af valgplakater i kommunen

29. maj 2015 Sundeved

Valgplakater må hænges op på:11270161_844227708980527_2700594192305418644_n

 • master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen,
 • offentlige veje
 • vejtræer, hegn
 • indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater
 • halmvogne og lign.
  Artiklen fortsætter under annoncen

  i det åbne land

Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder

 • færdselstavler
 • vejvisningstavler eller lignende udstyr
 • forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforholdIMG_7981
 • udgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Det er ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, og der må heller ikke saves eller beskæres, for at kunne hænge valgplakater op.

Af hensyn til færdselssikkerheden må valgplakater ikke ophænges:

 • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, eller
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.

Der vil dog altid blive foretaget en konkret vurdering af de enkelte tilfælde, inden der eventuelt gives et påbud om nedtagning.

Tydelig afsender på valgplakatenvenstre_valg15_et

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisation eller lign.), der har stået for ophængningen af valgplakaterne.

Oplysninger om en juridisk person skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk