Skolernes elevråd skal i workshop med hip-hop-kunstnere

26. september 2016 Sundeved

Onsdag deltager elevrådsrepræsentanter fra 6.-9. klasse i de lokale folkeskoler i en workshop om demokrati og medborgerskab: Demokrati fordi….

Workshoppen ledes af et par danske hip hop kunstnere, RAPOLITICS-coaches, der vil lave en fed, inspirerende og interaktiv rap-workshop.

Som ung i Danmark har man mange muligheder for at engagere sig i samfundet – og det er vigtigt, at vi alle bidrager til fællesskabet. Hiphop-kulturen er global og lokal modkultur, der henter næring ved at være i opposition, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rappen tilbyder en global generation af kritiske unge med usikre fremtidsudsigter et ståsted, et talerør og et fornyet håb om forandring.

Samfundsbevidst politisk rap kan engagere, motivere og mobilisere.

Fire workshops

Kl. 08-11 på Nørreskov-Skolen og Augustenborg Skole.

Kl. 12-15 på Nydamskolen og Hørup Centralskole.

Formålet er at sætte fokus på elevernes medbestemmelse, at eleverne trænes i demokratiske processer og uddannes til at leve i samfund med rettigheder og pligter. Herved opnås ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men samtidig også bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse, medborgere og samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aktive og engagerede elever er en stor ressource for den enkelte skole da de bidrager til et godt skolemiljø, skaber gejst og engagement.

Det er første skridt på vejen til et aktivt medborgerskab.

Arrangementet er et samarbejde mellem Ungdomsskolen og House of Citizenship.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk