Sygehuse: Ideerne spirede på lørdagens borgermøde

1. marts 2015 REGIONALT

Der var en summen af stemmer ved de 20 runde borde på Region Syddanmarks borgermøde i Lillebæltshallerne i Middelfart. Ved hvert bord diskuterede seks borgere, en regionsrådspolitiker og en referent blandt andet digital kommunikation mellem borgere og sundhedsvæsenet, og hvor meget ansvar patienter og pårørende i fremtiden skal have for deres eget sygdomsforløb.

Carl Holst sætter pris på de mange ideer, der spirede frem.

Carl Holst sætter pris på de mange ideer, der spirede frem.

Blandt de konkrete forslag, som kom frem, var ønsket om at få optagelser af samtaler med lægen med hjem, så man i ro og fred derhjemme kan få repeteret, hvad der blev sagt. Der var også forslag om, at læger og sygeplejersker skal blive bedre til at møde patienten forberedt, ligesom patienten også selv skal have mulighed for at forberede sig, så han/hun kan møde med de rette forventninger og de rette spørgsmål. Et tredje forslag gik på en digital patienttavle, hvor de pårørende kan skrive de oplysninger ind, som de mener, har betydning for et godt behandlingsforløb.

Regionrådsformand Carl Holst glædede sig ovenpå mødet over den entusiasme og idéstrøm, deltagerne i borgermødet bidrog med:

– Vi har et godt sundhedsvæsen, som vi skal gøre endnu bedre. Ved mit bord gik diskussionen lystigt, og det var en fornøjelse at møde borgere i øjenhøjde og høre de mange gode og inspirerende forslag. Forslagene fra borgermødet giver et godt bidrag til os politikere, som vi kan bruge, når vi diskuterer og beslutter, hvordan det syddanske sundhedsvæsen skal indrettes og videreudvikles, siger Carl Holst.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk