Tilløb til lavere SFO-takster fra august 2016

9. april 2015 Uddannelse

Børne- og uddannelsesudvalget har kigget i en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget blandt forældre til børn i børnehaver og SFO. Spørgeskemaundersøgelsen har fokuseret på forældrenes behov for pasning og holdninger til forældrebetaling og indhold i SFO’en.

Erik Lorensen sender et forslag om lavere SFO-takster ud til skolebestyrelserne, inden det skal videre i den politiske proces.

Erik Lorensen sender et forslag om lavere SFO-takster ud til skolebestyrelserne, inden det skal videre i den politiske proces.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt er der indgået 1.297 svar.

Ved udvalgsmødet den 11. marts blev forvaltningen bedt om at fremlægge forslag til kommissorium for en fremtidig SFO-model i Sønderborg Kommune gældende fra august næste år. Ligeledes blev forvaltningen bedt om at fremlægge forslag til nedsættelse af forældrebetalingen for SFO gældende fra skoleåret 2015/2016.

Forvaltningen indstiller til børne- og uddannelsesudvalget, at byrådet godkender, at forældrebetalingen i SFO nedsættes og reglen om fordeling af medarbejdertimer på 70/30 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter ophæves. Ressourcetildelingen pr. barn pr. uge fastsættes til 2,15 time med en ugentlig åbningstid i intervallet 20-22 timer og tildelingen til åbningstid reduceres med ½ time ugentligt til 21 timer .

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne frem til den 20. maj 2015 og genoptages på udvalgsmødet i juni.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk